Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na szóste spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych z cyklu:
KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE
NOWE TRENDY ROZWOJU

Efektywność energetyczna urządzeń i instalacji

29 listopada 2007
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku Dyrektywą Europejską dotyczącą certyfikacji energetycznej budynków, która nakłada na wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-eksploatacyjnego budynku pewne nowe obowiązki, mające na celu poprawić energochłonność m.in. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, postanowiliśmy podczas tej Konferencji przedstawić państwu klika projektów, zagadnień
i rozwiązań technicznych, które mogą poprawić ten wskaźnik.
Będzie można m.in. przekonać się jak duży wpływ na zużycie energii w budynkach biurowych ma wybór systemu HVAC oraz umiejętności zasymulowania systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką. Problem ten dotyczy również termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Oprócz prezentacji podejścia do odpowiedniego zaprojektowania instalacji będzie można również poznać rozwiązania techniczne mające wpływ na energochłonność np.: w agregatach wody lodowej, urządzeniach klimatyzacyjnych, nowe generacje sprężarek na CO2, czy też własności termodynamiczne zamienników czynnika R22 typu drop-in.
Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Ramowy program:
PROJEKTY I LEGISLACJA
- Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania efektywności energetycznej
w polskiej gospodarce - mgr inż. Mirosław SEMCZUKA (PJCEE – KAPE)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami
zrównoważonego rozwoju – projekt STEP – wentylacja i klimatyzacja - dr inż. Jerzy SOWA (Politechnika Warszawska)
- Wykorzystanie zaawansowanych metod symulacji zużycia energii w budynkach
na przykładzie Projektu SSB. Wybór i symulacja systemu HVAC - dr inż. Piotr BARTKIEWICZ (Politechnika Warszawska)
- Certyfikacja personelu i firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej - Marek WAWYRYNIUK (Krajowe Forum Chłodnictwa)
- Prawne aspekty oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych - mgr inż. Elżbieta LANGMAN (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
URZĄDZENIA
- Regulacja pracy wentylatorów a ich efektywność energetyczna - dr inż. Paweł OLSZEWSKI (PJCEE – KAPE)
- Współczynniki obrazujące efektywność agregatów COP, EER, TEWI, ESSER - dr inż. Kazimierz WOJTAS (Politechnika Krakowska)
- Nowoczesne agregaty chłodnicze - konstrukcje - tendencje rozwojowe
- Nowe generacje sprężarek do obiegów CO2 - dr inż. Wiesław WARCZAK (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
- Porównanie własności termodynamicznych zamienników czynnika R22 typu drop-in stosowanych w użytkowanych instalacjach chłodniczych bez konieczności ich przezbrajania - mgr inż. Witold SKRZYPULEC (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
- Nowoczesne systemy klimatyzacyjne - dr inż. Bogusław BIAŁKO (Politechnika Wrocławska)
- Klimatyzacja precyzyjna - nowe rozwiązania i ich efektywność związana ze zwiększonym zapotrzebowaniem na odbiór ciepła - dr inż. Marian RUBIK (Politechnika Warszawska)
- Czystość kanałów wentylacyjnych - wpływ na efektywność działania instalacji
i zdrowie człowieka - dr inż. Anna CHARKOWSKA (Politechnika Warszawska)
- Efektywność energetyczna instalacji wentylacji basenowej - Jaki system dobrać
i co zastosować, aby uzyskać niskoenergetyczną instalację basenową - Zbigniew WNUKOWICZ
Do pobrania:
- >>program szczegółowy (+plan dojazdu)
- >>formy uczestnictwa
Partnerzy:
Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
Krajowe Forum Chłodnictwa
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej
Patroni medialni:
chlodnictwo.biz
eer.pl
instalsystem.pl
klimatyzacja.biz
klimatyzacja.pl
wentylacja.biz
wentylacja.com.pl
Kontakt:
Szczegółowych informacji udzielają:
Anna PRZYCHODZKA
Paweł OTŁOWSKI, Piotr PIETRAK – Dział Marketingu i Reklamy,
tel. (022) 678 35 60, 678 66 09, fax (022) 678 54 21, tel./fax (022) 678 84 94
Marek STACHURKA-GELLER – Redakcja CHiK, tel. (022) 678 66 09