Wraz z Redakcją miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zapraszamy specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.Redakcja miesięcznika
Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych,
a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych
na ósme spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych:
Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce
NOWE TRENDY ROZWOJU
1 grudnia 2009 r.
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Program Konferencji:
8.30-8.50 Rejestracja uczestników
8.50-9.00 Powitanie
9.00-9.25 Zabezpieczenie pionowych dróg ewakuacji przed zadymieniem – przepisy, wykonanie i
zagrożenia.
Grzegorz Kubicki (Politechnika Warszawska)
9.30-9.55 Instalacje HVACR a certyfikacja EPBD (świadectwa energetyczne) – efektywność
energetyczna instalacji.
Piotr Bartkiewicz (Politechnika Warszawska)
10.00-10.25 Instalacje klimatyzacji i wentylacji w obiektach szpitalnych – trendy w stosowanych rozwiązaniach, nowe przepisy. Anna Charkowska (Politechnika Warszawska)
10.30-10.55 Profesjonalna usługa serwisowa w oparciu o serwerownie - obiekty Data Center i sale operacyjne w szpitalach – „cleanroomy”. Andrzej Różycki
11.00-11.20 Przerwa kawowa
11.20-11.50 EMERSON NETWORK POWER: Klimatyzacja wysokiej gęstości w oszczędnym Data
Center.
Bartosz Biernacki i Piotr Kowalski
11.50-12.15 Legislacje prawne dotyczące klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła - najważniejsze zmiany, wytyczne dla projektantów i firm handlowo-instalatorskich. Michał Dobrzyński (Krajowe Forum Chłodnictwa)
12.20-12.45 Rok 2010 – Retrofit instalacji z R22. Aspekty projektowe dla nowych czynników – wytyczne dla projektantów i instalatorów (serwisy). Witold Skrzypulec (Centralny Ośrodek Chłodnictwa)
12.50-13.05 SOLVAY: Nowe zamienniki R22 typu „drop in” firmy SOLVAY: Solkane® 22M, Solkane® 22L. Leszek Chwalisz
13.10-13.40 Mieszaniny DuPontTM ISCEON® - optymalna alternatywa dla wycofywanego R22. Wojciech Siuda
13.40-14.20 Przerwa obiadowa
14.20-14.45 Zasady projektowania instalacji wody lodowej opartych na absorberach bromo-litowych. Jerzy Szymankiewicz
14.50-15.20 Pompy ciepła – AIR/AIR i AIR/WATER – opłacalność stosowania w warunkach polskich,
kiedy warto stosować.
Kazimierz Wojtas (Politechnika Krakowska)
15.25-15.40 KLIMA THERM: Domowa Pompa Ciepła ATW WATERSTAGE - symulacja kosztów eksploatacyjnych. Rafał Czyż
15.45-16.00 DAIKIN: Prezentacja
16.05-16.30 Praktyczne zastosowanie wież chłodniczych w warunkach polskiego klimatu. Jerzy Kot.
16.35-16.45 Losowanie książek WNT. Zakończenie Konferencji
Do pobrania: Program szczegółowy
Zgłoszenie udziału
Do pobrania: Formularz zgłoszenia
Kontakt
Szczegółowych informacji udzielają:
Dział telesprzedaży: Ewa Ziemkiewicz tel. (22) 678 37 30 wew. 131
Dział Marketingu i Reklamy: Paweł Otłowski, Piotr Pietrak tel. (22) 678 35 60, 678 66 09, fax (22) 678 54 21, tel./fax (22) 678 84 94
Redakcja CHIK: Marek Stachurka-Geller tel. (22) 678 66 09 e-mail stachurka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl