Wraz z Redakcją miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zapraszamy specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, a także przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych na spotkanie z cyklu KLIMATYZACJA I CHŁODNICTWO W POLSCE - NOWE TRENDY ROZWOJU.Redakcja miesięcznika
Chłodnictwo&Klimatyzacja
ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców, instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych,
a także przedstawicieli z uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji oraz pracowników pionów technicznych
na ósme spotkanie z fachowcami w wybranych dziedzinach tematycznych:
Klimatyzacja i chłodnictwo w Polsce
NOWE TRENDY ROZWOJU
1 grudnia 2009 r.
Centrum Bankowo-Finansowe NOWY ŚWIAT S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Podczas Konferencji przedstawione zostaną przez pracowników Politechniki Krakowskiej i Warszawskiej m.in. zagadnienia, takie jak:
• Rok 2010 - Zamienniki za R22 - aspekty projektowe dla nowych czynników - wytyczne dla projektantów i instalatorów (serwisy)
• Instalacje HVACR a certyfikacja EPBD (świadectwa energetyczne) - efektywność energetyczna instalacji
• Pompy ciepła - AIR/AIR i AIR/WATER - opłacalność stosowania w warunkach polskich, kiedy warto stosować
• Wykorzystaniu ciepła odpadowego z agregatu do podgrzania ciepłej wody
• Zabezpieczenie pionowych dróg ewakuacji przed zadymieniem - przepisy, wykonanie i zagrożenia
• Legislacje prawne dotyczące klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła - najważniejsze zmiany, wytyczne dla projektantów i firm handlowo-instalatorskich
• Instalacje klimatyzacji, wentylacji w obiektach szpitalnych - trendy w stosowanych rozwiązaniach, najczęściej spotykane błędy i sugestie dla projektantów
• Klimatyzacja absorpcyjna - ekonomiczna i ekologiczna alternatywa.
Program merytoryczny dodatkowo wzbogacony będzie firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań.
Szczegółowy program zostanie obublikowany na stronach wentylacja.com.pl po 20 listopada 2009 r.
Terminy:
- zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty przesłaną faksem pod numer
(22) 678 54 21 lub pocztą na adres Redakcji CH&K do dnia 20 listopada 2009 r.
- firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o zgłaszanie się
do 15 listopada 2009 r.
Zgłoszenie udziału
Do pobrania: Formularz zgłoszenia
Kontakt
Szczegółowych informacji udzielają:
Dział telesprzedaży: Ewa ZIEMKIEWICZ tel. (22) 678 37 30 wew. 131
Dział Marketingu i Reklamy: Paweł OTŁOWSKI, Piotr PIETRAK tel.: (22) 678 35 60, 678 66 09, fax: (22) 678 54 21, tel./fax: (22) 678 84 94
Redakcja CHIK: Marek STACHURKA-GELLER tel.: (22) 678 66 09 e-mail: stachurka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl