Mediolańska La Scala wyposażona w system klimatyzacji firmy Trane.

Aby zapewnić publiczności tego najsłynniejszego na świecie teatru komfortowe warunki oglądania spektakli, firma Trane wraz z ekipami technicznymi odpowiedzialnymi za renowację zainstalowała w budynku kompletny system klimatyzacji i uzdatniania powietrza, w pełni dopasowany do istniejącej konstrukcji.
Instalator: OPERA, spółdzielnia zrzeszająca firmy CEFLA (z Imola) i PANZERI (z Como)
Kierownik budowy: inż. Luigi Berti
Dostawca: Trane Włochy
Inżynier d/s sprzedaży firmy Trane: Marco Galliani
Kompleksowy system klimatyzacji, komunikujący się z istniejącym systemem automatyki budynku
W celu jak najlepszego sprostania specyfice La Scali, firma Trane dostarczyła 3 agregaty wody lodowej chłodzone wodą, 600 klimakonwektorów i 20 central klimatyzacyjnych. Wszystkie te urządzenia komunikują się z systemem automatyki budynku teatru.
Przede wszystkim system musiał odpowiadać głównemu założeniu: Prace modernizacyjne w La Scali - wyjaśnia Luigi Berti – sprawią, że bydynek zyska awangardową strukturę, godną najsłynniejszego teatru świata.

Chłodzenie wodą w celu zmniejszenia zużycia energii

Projekt opracowany przez biuro konstrukcyjne zajmujące się La Scalą przewidywał zastosowanie agregatów chłodniczych o mocy blisko 3000 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a. Agregaty te powinny być przyłączone do sieci wodnej miasta Mediolan i wykorzystywać do chłodzenia wodę gruntową.
Rozwiązanie wykorzystujące chłodzenie wodą było doskonałym pomysłem, ponieważ w La Scali nie można było zainstalować agregatów chłodzonych powietrzem z racji umiejscowienia budynku i niewielkiej przestrzeni dostępnej na dachu.
Propozycja złożona przez Trane firmie OPERA, zajmującej się instalacją systemu klimatyzacji teatru, obejmowała więc 3 agregaty chłodnicze ze sprężarkami śrubowymi, typu RTHC, każdy o mocy 1055 kW. Jednostki te zainstalowane są kaskadowo, w celu dostosowania się do wymaganego efektywnego obciążenia. Są one w stanie komunikować się z istniejącym już w teatrze centralnym systemem automatyki budynku.
Maksymalne wymagane obciążenie zostało wyliczone z uwzględnieniem obciążenia szczytowego wynoszącego blisko 2000 kW. W ten sposób jedna maszyna pozostaje zawsze w trybie stand-by, by móc przejąć funkcje tej, która ewentualnie mogłaby ulec awarii. Urządzenia te reagują zresztą bardzo szybko na zmiany obciążenia, przechodząc od 20 do 100% wydajności w bardzo krótkim czasie. Również klimakonwektory i centrale bardzo szybko reagują na zmiany obciążenia.
Agregaty RTHC są urządzeniami wyjątkowo niezawodnymi, wielokrotnie sprawdzonymi w bardzo zroznicowanych i prezentujących wysokie wymagania zastosowaniach, takich jak: hotelarstwo, centra kongresowe, linie produkcyjne czy piwnice z winem. Spełniają więc wszelkie niezbędne kryteria solidności wymagane przez projekt La Scali.
We Włoszech zwraca się baczną uwagę na ograniczenie zużycia wody. Na szczęście nie stanowiło to problemu dla La Scali, ponieważ wysoki poziom wód gruntowych w Mediolanie ułatwił zastosowanie agregatów chłodzonych wodą. Ich średni współczynnik wydajności chłodniczej COP (5.76), w porównaniu ze współczynnikiem agregatów chłodzonych powietrzem (2.2/2.8) jest znacznie wyższy. Zmniejszono więc w ten sposób zużycie energii elektrycznej.
Urządzenia wybrane przez Trane były testowane w fabryce i poddane ekstremalnym warunkom pracy. Szczególną uwagę zwrócono na ich zdolność funkcjonowania z narzuconą przez projekt wodą o temperaturze 13°C.
Agregaty RTHC firmy Trane doskonale funkcjonowały w warunkach narzuconych przez klienta, przy optymalnym i bardzo wysokim współczynniku wydajności chłodniczej COP i niskim zużyciu energii elektrycznej (183 kW przy wydajności 1055 kW).

Zastosowanie całkowicie nowego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania

Dwoma najważniejszymi parametrami, które warunkowały wybór dostawcy dla firmy OPERA były: poziom hałasu i poziom drgań. Obydwa te parametry musiały być bardzo niskie, ponieważ maszyny miały być ustawione prawie pod samą garderobą.
Ponieważ drgania nie mogą przenosić się na konstrukcję budynku, wszystkie 3 agregaty Trane były testowane pod tym kątem w fabryce przez wyspecjalizowaną, niezależną firmę. Następnie jednostki te wyposażono w zabezpieczenia antywibracyjne, by uniknąć przenoszenia drgań na budynek. Zostały one ustawione na konstrukcjach betonowych o zróżnicowanym ciężarze, pod które podłożono podkłady z kauczuku neoprenowego o rozmaitych gęstościach.
To rozwiązanie zostało opracowane przez biuro studiów obsługujące roboty na terenie La Scali, na podstawie informacji dostarczonych przez Trane oraz testów przeprowadzonych w fabryce, w rozmaitych potencjalnych warunkach pracy.
W celu ograniczenia hałasu do minimum, Trane wraz z firmą współpracującą wykonała osłony dźwiękoszczelne, które zostaną zamontowane na maszynach przed sezonem letnim.
Biorąc pod uwagę wszystkie te ściśle określone wymogi techniczne, agregaty Trane RTHC były zdaniem osób odpowiedzialnych za wykonawstwo robót urządzeniami, które zapewniały najlepszą relację pomiędzy wysoką wydajnością chłodniczą, niskim zużyciem energii i niskim poziomem hałasu i drgań.
Dla potrzeb wykonania instalacji klimatyzacyjnej, teatr został podzielony na dwie osobne strefy : część « monumentalną » obejmującą fasadę, wejście, widownię i scenę oraz część « tylną », znajdującą się za sceną, obejmującą kulisy, która została w pełni zmodernizowana.
Właśnie w tej drugiej części zbudowano okrągłą wieżę, w której zlokalizowano maszynownię.
W części « tylnej » umieszczono 3 agregaty chłodnicze, natomiast na poszczególnych piętrach znajduje się 20 central o różnych konfiguracjach.
W części « monumentalnej » budynku, trzeba było respektować wymóg wyjątkowo cichej pracy urządzeń - 40 decybeli w odległości 1 metra. Było to szczególnie trudne zwłaszcza w przypadku systemu klimatyzacji w « loggione », znajdujacego się pod samym dachem, gdzie umieszczono 3 centrale klimatyzacyjne…
Centrale klimatyzacyjne zostały osłonięte grubymi płytami ołowianymi, aby zredukować do minimum hałas spowodowany pracą urządzeń i przejściem powietrza przez instalację. Standardowo w centralach stosowane są panele o grubości 27 mm lub 50 mm. W La Scali zastosowano płyty grubości 100 mm. Do wnętrza maszyn włożono grubą ołowianą płytę i wełnę mineralną, a korpusy wentylatorów zostały pokryte warstwą pochłaniającą hałas.
Ponieważ nie można było zmienić części « monumentalnej » budynku, montaż central stanowił niemałe wyzwanie, gdyż brakowało miejsca i nie można było wykonać konstrukcji podtrzymującej. Maszyny przeznaczone dla foyer i dla górnych lóż zostały dostarczone w stanie zdemontowanym, a następnie zmontowano je na miejscu i wyposażono w systemy tłumienia drgań.
Klimakonwektory również zostały dostarczone w częściach i zmontowane na placu budowy (sekcja wentylacji, wymiennik i komora rozdziału powietrza).
Wszystkie centrale połączone są z agregatem chłodniczym i ,w zależności od pory roku, otrzymują ciepłą lub zimną wodę do klimatyzowania wszystkich części teatru : widowni, sceny, kulis, biur.
Zaprojektowany system wykorzystuje istniejące instalacje, których nie można było zmienić.


KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

Instalacja odpowiada również wymogom uzdatniania i wymiany powietrza, w stopniu wystarczającym do przewietrzania wszystkich pomieszczeń.
Jeżeli chodzi o instalację elektryczną, to w strefie « monumentalnej » wykorzystywane są instalacje, które istniały tu przed renowacją, a zostały tylko zmodernizowane tak, by spełniały wymogi nowoczesnego teatru wysokiej klasy. Instalacja przeciwpożarowa została w pełni zmodernizowana, z uwzględnieniem nie tylko obowiązujących przepisów, ale również architektonicznej specyfiki budynku.
W rezultacie – podsumowuje inż. Luigi Berti – część « tylna » zostanie wyposażona w specjalną instalację alarmową na wypadek pożaru lub włamania, w sieć telewizji przemysłowej oraz system nadzoru umożliwiający zdalne zarządzanie.obiektem.

Specyfika placu budowy i jego historycznych uwarunkowań

Zarządzanie pracami na terenie La Scali było dość złożone z racji historycznego i kulturalnego charakteru obiektu, co zmuszało do wielkiej ostrożności w działaniach w związku z zakazem wprowadzania zmian w istniejącej konstrukcji budynku.
Ponadto, brakowało miejsca dla samych urządzeń, a przestrzeń do pracy i składowania sprzętu była ograniczona. Dostawy musiały więc być realizowane w miarę postępu prac, a nie z chwilą gdy fabryka gotowa była dostarczyć cały niezbędny sprzęt.
To właśnie brak miejsca skłonił Trane do dostarczania central w stanie zdemontowanym, w zestawach gotowych do ponownego zmontowania na miejscu.
Wreszcie, trudny dostęp do budynku zmusił do znalezienia rozwiązania: brak parkingu i zakaz ruchu ciężarówek na terenie Mediolanu zmusiły firmę do realizacji dostaw nocą.

Komfort niewidzialny dla widzów

Z ogromnych zmian systemu klimatyzacji widzowie będą mogli zdać sobie sprawę dopiero gdy odczują komfort w jakim przyjdzie im oglądać spektakle.
Mimo, że dane na temat poziomów temperatury, wilgotności, zużycia energii i wody dla poprzedniego systemu nie są dostępne, jest rzeczą pewną, że dzięki rozwiązaniom firmy Trane polepszenie komfortu odczuwalne będzie nie tylko dla widzów, ale również dla artystów i pracowników La Scali.
Dawny system składał się z licznych, rozproszonych elementów, które miały zapewnić komfort na sali, jednakże czyniły to z miernym skutkiem. Biura były klimatyzowane przy użyciu klimatyzatorów okiennych. Nie istniał też żaden system kontroli i regulacji wilgotności powietrza.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej pracy wykonanej na terenie La Scali
- stwierdza Marco Galliani – i uczyniliśmy wszystko, by nikt, kto przyjdzie do tego najsłynniejszego na świecie teatru nie mógł usłyszeć ani zorientować się, że pracują w nim nasze maszyny.
Źródło informacji: Serwis Prasowy UBIFRANCE