Trane jest jednym ze światowych liderów na rynku dachowych jednostek klimatyzacyjno-grzewczych typu «rooftop». Jest również liderem na europejskim rynku tego typu urządzeń dachowych o mocy poniżej 72 kW. Pozycja ta, wiążąca się z dużą wiedzą i doświadczeniem umożliwia firmie oferowanie produktów konkurencyjnych i niezawodnych.


Do tej pory firma Trane wszystkie urządzenia typu "rooftop" importowała do Europy ze swoich zakładów produkcyjnych w Ameryce. Maszyny przechodziły przez europejskie linie produkcyjne (w Golbey we Francji) w celu zamontowania elementów dodatkowych, dostarczanych jako opcje. Obecnie Trane chce jeszcze bardziej zbliżyć się do wymagań i potrzeb swoich klientów. Od marca 2002, w Europie (w zakładzie w Golbey, w Wogezach) produkowane są jednostki dachowe VoyagerTM II o mocy od 35 do 62 kW (dostępne wersje to: samo chłodzenie, pompa ciepła lub nagrzewnica gazowa). Przeniesienie produkcji umożliwia dostarczanie urządzeń na rynek europejski w znacznie krótszym terminie. Jednostki te, dzięki poszerzonemu wachlarzowi dodatkowych akcesoriów, odpowiadają o wiele szerszemu zapotrzebowaniu.
Wszystkie jednostki dachowe firmy Trane dostępne są z czynnikiem chłodniczym R407C
a ich parametry poparte są certyfikatem Eurovent.
Zmiany te są wyrazem dążenia firm Trane i American Standard do umocnienia ich obecności w branży dachowych jednostek klimatyzacyjnych typu "rooftop" w Europie.


Rozwiązanie dla wielu typów zastosowań...

Jako jednostka niezawodna, łatwa do zainstalowania oraz umożliwiająca osiągnięcie bardzo niskich kosztów eksploatacji, VoyagerTM II wykazuje bardzo dużą elastyczność i może być stosowane w różnych miejscach: w restauracjach, super i hipermarketach, kinach, teatrach, w operach, w sklepach i galeriach handlowych, w halach magazynowych...

Sprawność i oszczędność energii...

Współczynniki sprawności jednostek Trane zaczynają się tam, gdzie inne się kończą...
Centrale dachowe Trane VoyagerTM II należą do najsprawniejszych maszyn na rynku - na przykład dla urządzeń chłodzących, współczynniki sprawności wynoszą od 2,73 do 2,99, podczas gdy sprawność maszyn konkurencyjnych nie przekracza 2,7.
Tak wysokie współczynniki sprawności, połączone z niezawodnością jednostek, czynią z urządzeń firmy Trane jedne z najbardziej ekonomicznych w Europie pod względem kosztów eksploatacji.
Parametry te potwierdzone są certyfikatem Eurovent i dostępne na stronie internetowej Eurovent
www.eurovent-certification.com

Wygoda dla instalatora i użytkownika...

Łatwość instalacji i konserwacji to cechy, które charakteryzują wszystkie jednostki dachowe w porównaniu z instalacjami typu wodnego. Instalacja urządzeń typu "rooftop" daje się bowiem określić słowami «Plug and Play» (czyli «podłączyć i uruchomić»).
Jest to zwłaszcza prawdziwe w przypadku urządzeń VoyagerTM, których konserwacja jest bardzo ułatwiona – dostęp do wszystkich podzespołów jest z jednej strony jednostki.
Elastyczność
Wraz ze swoimi rozmaitymi wersjami, VoyagerTM II nadaje się do licznych zastosowań.
Dostępne są, na przykład, 4 rodzaje ogrzewania: pompa ciepła, nagrzewnica gazowa, ogrzewanie elektryczne lub nagrzewnica wodna.
Ponadto, Trane oferuje szeroki wybór fabrycznie montowanych opcji oraz poszerzony zakres dostępnych wydatków powietrza i ciśnienia. Wszystkie te elementy, przyczyniając się do większej elastyczności produktu, umożliwiają jego zainstalowanie we wszelkiego rodzaju budynkach, nowo budowanych lub istniejących.
Jakość powietrza i bezpieczeństwo
Jakość powietrza i bezpieczenstwo stanowią dwa zasadnicze aspekty decydujące o zdrowiu i komforcie osób przebywających w budynku.
Dlatego też Trane, w swojej serii VoyagerTM, proponuje:
- w wyposażeniu standardowym, filtry tymczasowe przeznaczone na pierwsze godziny funkcjonowania. Chodzi tu o okres, w którym filtry wchłaniają wszelkie zanieczyszczenia związane z robotami budowlanymi. Rozwiązanie to pozwala uniknąć przedwczesnej wymiany filtrów docelowych, o wiele kosztowniejszych. Tym samym umożliwia ono uzyskanie poważnych oszczędności.
Po upływie pierwszego okresu użytkowania, klient może zainstalować filtry docelowe, również dostępne w ofercie Trane
- również standardowo – folię aluminiową, izolującą i dającą się myć, która eliminuje wszelkie ryzyko wciągnięcia przez oczyszczane powietrze włókien pochodzących z izolacji jednostki. Jest to szczególnie istotne przy zastosowaniu urządzeń typu "rooftop" w restauracjach i kuchniach
- pochylone zbiorniki na kondensat, które eliminują wszelkie ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii, które mogłyby pojawić się w pozostałości skroplonej wody
- liczne opcje uzdatniania świeżego powietrza: ręczne lub zdalnie sterowane przepustnice powietrza, funkcja «free cooling» w celu uzyskania oszczędności energii
- kontrola jakości uzdatnianiego powietrza przy użyciu czujników CO2 lub VOC (organicznych związków lotnych)
- wykrywacz dymu fabrycznie montowany i konfigurowany, w celu zaoszczędzenia czasu podczas robót na placu budowy
- opcjonalnie, termostat przeciwpożarowy, który zatrzymuje jednostkę, gdy tylko temperatura powietrza przekroczy ustawioną wartość.
Niezawodność
Trane upraszcza i racjonalizuje projektowanie swoich urządzeń w celu ograniczenia źródeł potencjalnych awarii.
- Seria VoyagerTM produkowana jest przy zmniejszeniu ilości podzespołów o 20% w stosunku do poprzedniej gamy
- Wyposażona jest w sprężarki Scroll®, których skuteczność i niezawodność nie wymagają udowadniania
- Elektroniczny system sterowania, montowany jako standard również zapewnia większą niezawodność. Umożliwia zmniejszenie ilości podzespołów elektromechanicznych i poprawia funkcje bezpieczeństwa. Na przykład, w przypadku awarii termostatu regulacyjnego, urządzenie nie przestanie pracować, ale nadal będzie funkcjonowało dzięki wartościom zadanym, zapamiętanym przez sterownik elektroniczny.

Inteligentny system nadzoru...

Standardowy elektroniczny moduł sterowania, umieszczany w każdym urządzeniu jest również elementem zapewniającym komfort jego użytkowania - umożliwia na przykład uruchomienie urządzenia z wyprzedzeniem, co zapewnia właściwą temperaturę we właściwym momencie.
Zastosowano regulację typu «proporcjonalno-całkowego» («Proportionnel Intégral»), co umożliwia lepsze dopasowanie do zadanych wartości.
Poza sterowaniem «indywidualnym», stosowanym we wszystkich urządzeniach, istnieje również, będący wyłączną własnością firmy Trane system, umożliwiający nadzorowanie wielu jednostek dachowych z jednego punktu – tzw. TrackerTM.
TrackerTM jest urządzeniem nadzorującym umożliwiającym sterowanie maksymalnie 12 jednostkami dachowymi.
To unikalne rozwiązanie daje użytkownikowi elastyczność i jeszcze większy komfort. TrackerTM może ponadto być podłączony do innych niezależnych sytemów sterowania (oświetlenia, itp.).
Elastyczność systemu jest jeszcze większa jeżeli uzupełni się go o przepustnice strefowe VariTracTM, w celu zmiany ilości nawiewanego powietrza w zależności od temperatury otoczenia i zadanych wartości.
Trane