Certyfikacja europejskich zakładów produkcyjnych Trane to upraszczenie procedur celnych, przyspieszenie międzynarodowych dostaw.

Trane Otrzymał Certyfikację Upoważnionego Przedsiębiorcy Unii Europejskiej (Authorised Economic Operator)
Warszawa, 09 października 2012 – Trane, wiodący dostawca systemów i usług komfortu do pomieszczeń oraz marka Ingersoll Rand, poinformował, że zakłady produkcyjne firmy we Francji otrzymały świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy - Autorized Economic Operator - klasy C (AEO-C; C oznacza Uproszczenia Celne).

Wszystkie systemy produkowane we francuskich fabryce Trane w Golbey oraz w Charmes podlegają teraz pod certyfikację AEO-C. Do tych systemów zaliczają się chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze (50 – 1,500 kW), agregaty chłodnicze chłodzone wodą oraz bezskraplaczowe (50-1,500 kW), jednostki skraplajce (55 - 218kW) oraz rooftopy (18 – 165 kW). Certyfikacja obejmuje także import produktów.

Tym samym wszystkie europejskie zakłady produkcyjne Trane posiadają status AEO-C. Zlokalizowana w czeskiej miejscowości Kolin fabryka otrzymała taką certyfikację w maju 2009.

Oznakowanie AEO-C jest częścią zwiększonych środków ostrożności w transporcie i łańcuchu dostaw wprowadzonych przez Unię Europejską (UE) po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Certyfikacja nadawana jest przez poszczególne kraje członkowskie.

Aby otrzymać świadectwo AEO-C, firma musi spełniać szczegółowe wymagania celne, w dziedzinie archiwizacji dokumentów, ochrony i bezpieczeństwa oraz być wypłacalna.

Firmy, które otrzymały certyfikację AEO-C korzystają z ułatwień w procedurach celnych. Zalicza się do nich niższą pozycję w systemie oceny ryzyka celnego UE, szybszą odprawę celną oraz zmniejszone wymogi proceduralne przed wwiezieniem do lub opuszczeniem przez towar terenu UE.

Korzyści z uproszczonych procedur celnych są bezpośrednio odczuwane przez eksporterów i ich klientów, gdyż wiąże się to z mniejszą ilością wymaganych dokumentów, czasu i kontroli. Dodatkowo, spodziewane jest, że certyfikacja będzie odgrywała ważną rolę komercyjną, gdyż międzynarodowi handlowcy coraz częściej starają się współpracować z europejskimi partnerami, którzy posiadają status AEO-C.


“Klienci Trane będą mogli bezpośrednio odczuć korzyści płynące ze świadectwa AEO-C .

Odczują przyspieszoną i pewniejszą dostawę, co wiąże się z mniejszym ryzykiem opóźnień spowodowane przetrzymaniem towaru na cle,” tłumaczył Carlo Hendrickx, wiceprezes ds. zintegrowanego łańcucha dostaw w Trane na region Europy, Bliski Wschód, Indie i Afrykę.

Źródło: Trane Polska / EAST SIDE Consulting GmbH