Nowość Toshiba - moduł do sterowania urządzeniami Toshiba za pomocą telefonu komórkowego.

Toshiba Combi Control
Toshiba Combi Control pozwala w prosty sposób zarządzać pracą klimatyzatorów Toshiba dając możliwość sterowania trybami pracy, nastawą temperatury czy prędkością wentylatora.
Combi Control informuje również o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu czy zaniku zasilania.
Moduł jest kompatybilny ze wszystkimi klimatyzatorami Toshiba.Toshiba Combi Control to dedykowana aplikacja dla systemów Android i telefonów iPhone.

http://combicontrol.net/