15 kwietnia br. w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej miała miejsce uroczystość otwarcia sali dydaktycznej TOSHIBA CLASSROOM wyremontowanej i wyposażonej przez Carrier Polska. Pierwsza taka sala przygotowana została w Warszawie jesienią zeszłego roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.


Rolę gospodarza uroczystości pełniła Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik. Ze strony PK swoją obecnością zaszczycili uroczystość otwarcia JM rektor Rektor PK prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz Prodziekani Wydziału i Dyrektorzy Instytutów Wydziału. Firmę Carrier Polska reprezentowali Piotr Niewiadomski – Dyrektor Handlowy, Zbigniew Jodko – Kierownik Sieci Dealerskiej, Roman Godala – Kierownik Działu RLC oraz Michał Pilch –Dyrektor Regionalny. W spotkaniu udział wzięli również dealerzy i instalatorzy współpracujący z Carrier Polska oraz przedstawiciele mediów.
Wyremontowana sala ćwiczeniowo-audytoryjna w Krakowie przeznaczona jest dla 50 słuchaczy. Wyposażona została w system klimatyzacji typu VRF marki Toshiba, który służy zarówno celom praktycznym (poprawa klimatu w pomieszczeniu), jak i celom dydaktycznym (możliwość testowania systemu w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych). W tym celu część systemu w postaci klimatyzatora typu kanałowego została umieszczona w odrębnym pomieszczeniu laboratoryjnym i wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe wraz ze specjalistycznym przepływomierzem cieczy czynnika chłodniczego.
Układ działający w trybie chłodzenia oraz grzania to system Mini SMMS, w skład którego wchodzi agregat skraplający MCY-MAP0601HT o mocy 6 HP oraz jednostki wewnętrzne:
● MMD-AP0071BH x 1 (klimatyzator kanałowy, do badań przepływu w pracowni pod salą dydaktyczną),
● MMU-AP0091H x 1 (klimatyzator kasetonowy, chłodzenie sali wykładowej),
● MMK-AP0122H x 3 (klimatyzatory ścienne, chłodzenie sali wykładowej),
● RBM-BY54E x 4 (rozdzielacze).
Podobnie jak we wspomnianej wcześniej sali w Warszawie, wszelkie instalacje pozostały świadomie w elegancki sposób niezabudowane. Linie freonowe, skropliny oraz instalacja elektryczna poprowadzone są tak, aby pokazać studentom oraz uczestnikom kursów jak przebiegają instalacje w tego typu systemach. Jednostki wewnętrzne zostały podpięte pod sterowniki naścienne.
Dodatkowo sala została wyposażona w monitor LCD marki Toshiba, który ma ułatwiać prowadzenie wykładowcom zajęć w postaci prezentacji multimedialnych, zamiast kłopotliwego w obsłudze zestawu ekran plus rzutnik multimedialny.
Po uroczystości otwarcia pan Roman Godala zaprezentował markę TOSHIBA, jej historię oraz najciekawsze obiekty wyposażone w systemy VRF na rynku polskim.
Pierwszym wykładem inauguracyjnym tej sali był referat wygłoszony dla uczestników uroczystości przez dr inż. Jarosława Mullera na temat „Zasady projektowania systemów klimatyzacji z wtórnym uzdatnianiem powietrza typu VRF”. Prowadzący zwrócił w nim uwagę na rozwiązania techniczne, jakie w ostatnim czasie zrewolucjonizowały tego typu systemy oraz na rolę odpowiednio dobranej i zaprogramowanej automatyki kontrolno-pomiarowej. Zaznaczył tutaj, iż priorytetem w projektowaniu tego typu rozwiązań powinien być komfort cieplny, a dopiero po spełnieniu tego warunku energooszczędność systemu.
Po uroczystym otwarciu goście udali się na zwiedzanie laboratoriów Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje komora kalorymetryczna zgodna ze standardami ISO do badań charakterystyk urządzeń klimatyzacyjnych oraz materiałów i przegród budowlanych (zakres temperatur od -25 do 40oC), jak również:
● w pełni zautomatyzowane i komputerowo sterowane stanowiska dydaktyczne do pomiarów i badań charakterystyk urządzeń do uzdatniania powietrza w klimatyzacji;
● stanowiska do pomiarów przepływu powietrza wraz z charakterystykami elementów nawiewnych;
● stanowisko do testowania układów sterowania systemem grzewczym budynku (współpracujące „on-line” z węzłem cieplnym zasilanym z sieci MPEC);
● układ do testowania systemu przygotowania c.w.u. dla budynku wyposażonego w wymienniki solarne i pompę ciepła (równolegle pracującego na potrzeby budynku);
● modelowe stanowiska do badań urządzeń i systemów grzewczych (grzejniki, powierzchnie grzewcze, układy hydrauliczne);
● stanowiska do badań chłodziarek i klimatyzatorów pracujących w różnych układach;
● układ pomiarowy do badania centrali wentylacyjnej wyposażonej w rekuperator oraz pompę ciepła;
● stanowisko pomiarowe do badań regulatorów przepływu.
W sumie z wykorzystaniem tych stanowisk pomiarowych regularnie w procesie dydaktycznym jest realizowanych ponad 100 tematów ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji klimatyzacji i chłodnictwa.
Na koniec warto wspomnieć, iż jest to druga z trzech zaplanowanych sal wyposażanych przez Carrier Polska. Zaawansowane są prace nad kolejną salą, tym razem obsługiwaną przez urządzenia Carriera, na Politechnice Poznańskiej. O jej otwarciu będziemy informować na naszych łamach.
>>Fotogaleria z otwarcia