Dotychczasowe serie Rotovex i Topvex teraz pod jedną nazwą TOPVEX.


Typoszereg central TOPVEX Systemair został poszerzony o nowe jednostki:
– z wymiennikiem krzyżowym TOPVEX TX oraz TOPVEX SX
- w przygotowaniu znajdują się jednostki z wymiennikiem przeciwprądowym
- Topvex ..SR, ..TR - z wymiennikiem obrotowym, temperaturowa sprawność odzysku ciepła do 90%
- Topvex ..SX, ..TX - z wymiennikiem krzyżowym, temperaturowa sprawność odzysku ciepła do 70%
- wyposażone w energooszczędne silniki EC
- nagrzewnice wodne lub elektryczne
- możliwość zastosowania chłodnicy kanałowej (wodnej lub freonowej)
- wbudowana automatyka kontrolno-sterująca z panelem sterującym w komplecie
- centrala testowana i sprawdzana w fabryce
- kompaktowa obudowa z podwójnej blachy stalowej # 1,0 mm z powłoką antykorozyjną Alu-Cynk AZ 185
- izolacja termiczna i akustyczna # 50 mm - niepalna wełna mineralna
- krótki termin dostawy.
Nowe oznaczenia central:
Rotovex SR03 --> Topvex SR03
Rotovex SR04 --> Topvex SR04
Rotovex SR06 --> Topvex SR06
Rotovex SR07 --> Topvex SR07
Rotovex SR09 --> Topvex SR09
Rotovex SR11 --> Topvex SR11

Seria central TOPVEX to nowoczesne urządzenia nawiewno-wyciągowe przeznaczone do wentylacji sal szkolnych, biur, niewielkich sklepów itp.
Zastosowane w centralach nowoczesne wentylatory z silnikami EC ograniczają zużycie energii pozwalając budować instalacje o niskim współczynniku SFP (Specific Fan Power - moc właściwa wentylatorów). Centrale TOPVEX są wyposażone w fabrycznie uruchomioną instalację sterowania zbudowaną z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego z menu w języku polskim. Oprogramowanie sterownika zawiera m.in. program tygodniowego harmonogramu pracy, sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego z sekwencyjnym sterowaniem nagrzewnicy, odzysk chłodu, sterowanie wentylatorami z płynną regulacją wydajności powietrza itd. Zarządzanie sterownikiem odbywa się za pośrednictwem panelu SCP dołączanego do centrali za pomocą kabla długości 10 mb.
Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej z pokryciem ochronnym z alucynku. Izolacje stanowi 50 mm wełny mineralnej. Centrale TOPVEX HW mają wbudowaną nagrzewnicę wodną, a TOPVEX EL - elektryczną. Jako akcesoria dostępne są przepustnice odcinające oraz zawory regulacyjne (wraz z siłownikami) do nagrzewnic wodnych. Centrale są wykonywane w dwóch wersjach: wykonanie lewe oraz prawe. Wersje różnią się ułożeniem elementów w centrali oraz kolejnością wyprowadzonych kanałów powietrznych (patrz szkic wymiarowy centrali).