Zawiadamiamy, że od dnia 05.11.2009 r. uległy zmianie dane dotyczące adresu firmy Technika Instalacyjna "TOP-PROJEKT" Sp. z o.o.


W związku ze zmianą adresu firmy TOP-PROJEKT Sp. z o.o. prosimy o uaktualnienie danych teleadresowych Spółki. Nowy adres to:
Technika Instalacyjna "TOP-PROJEKT" Sp. z o.o.
ul. Otyńska 8, 54-426 Wrocław

Numery telefonów, faksu, e-mail, NIP, numerr KRS, REGON, numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.
Nowy adres jest adresem siedziby firmy i adresem do korespondencji.