Problem powstawania dokuczliwego hałasu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych jest trudny do oceny na etapie projektowania. Wielość urządzeń, ich charakterystyki techniczne oraz konfiguracja to wskaźniki niepowtarzalne, co powoduje, iż praktyczne określenie poziomu hałasu jest niemożliwe.


Bardzo często do walki z dokuczliwym
hałasem przystępujemy w
chwili, gdy taki problem zaistnieje
w rzeczywistości. Pierwszym ruchem
jest z zasady zastosowanie „w
ciemno” standardowego tłumika
absorpcyjnego, zainstalowanego na
czopuchu kotła. Często staje się to
kosztowną, nietrafioną i technicznie,
i ekonomiczne nieuzasadnioną
inwestycją. W takim przypadku
zaleca się wykonanie pomiarów
hałasu (z widmem dla poszczególnych
częstotliwości) oraz ich
wnikliwa analiza. Z analizy tej wynika,
czy uciążliwy hałas jest powodowany
przepływem spalin lub jest
„roznoszony” przez system spalinowy,
czy hałas słyszany jest w pomieszczeniu
bezpośrednio nad kotłownią.
W drugim przypadku z hałasem należy walczyć poprzez zastosowanie
obudów dźwiękochłonnych
zakładanych na palnik lub sięgnąć do materiałów wygłuszających
pomieszczenie kotłowni itp. W
pierwszym, gdy hałas związany jest
z systemami spalinowymi, celowe
staje się zastosowanie tłumików hałasu, a ich dobór zależy od wykonanych
wcześniej pomiarów i miejsca,
w którym hałas staje się najbardziej
dokuczliwy.


Absorpcyjnie lub aktywnie
Do dyspozycji mamy wspominane
wcześniej standardowe tłumiki
absorpcyjne. Oczywisty jest fakt, że
tłumią one hałas efektywniej dla
częstotliwości powyżej 500 Hz, a
robią to tym skuteczniej, im są
dłuższe (jest to często cecha uniemożliwiająca instalację z uwagi na
brak miejsca na czopuchach). W
przypadku gdy mamy mało miejsca
na instalację tłumików oraz duży
udział w widmie hałasu stanowią
częstotliwości poniżej 500 Hz, zaleca
się zastosowanie tłumików aktywnych.
Aktywny tłumik, np. Aktiv+ jest
doskonałą kombinacją tłumika pasywnego
i tłumika aktywnego. Nowoczesne,
szczególnie energooszczędne kotły grzewcze pokazują
wysoki udział niskich częstotliwości,
które przez tłumik pasywny
mogą być tłumione w niewystarczający
sposób.
Cenna charakterystyka
Dlatego wspólnie z Instytutem
Fraunhofera opracowano nowy rodzaj
tłumika, który uzyskał aprobatę Federalnej Federacji Ochrony
Środowiska. Jego działanie polega
na wysyłaniu odpowiednio wygenerowanych
dźwięków do przewodu
spalinowego przez umieszczony w
aktywnym rezonatorze głośnik.
Uruchomienie tłumika następuje
automatycznie wraz z uruchomieniem
palnika kotła.
Zalety:
• wysoka skuteczność tłumienia poniżej 500 Hz;
• przeznaczony dla kotłów olejowych
i gazowych oraz instalacji kondensacyjnych;
• wykonanie ze stali nierdzewnej
V4A;
• do pracy w pod- i nadciśnieniu;
• szczelny na kondensat, wyposażony
w odpływ;
• budowa modułowa, dostosowany
do pracy w układach z tłumikami
tradycyjnymi;
• prosty i wygodny montaż z
uwzględnieniem małego zapotrzebowania
na miejsce;
• dostępne średnice 80 – 350 mm;
• wysoka skuteczność tłumienia.
Analizując charakterystyki (tłumienie w funkcji częstotliwości) okazuje się, iż dla tłumików standardowych
ich skuteczność zaczyna się od 500 Hz, zaś dla tłumików
aktywnych skuteczność jest stała i wynosi min. 15 – 20
dB w całym zakresie częstotliwości.


Spokojny sen lokatora
Te teoretyczne rozważania potwierdziły się również w
rzeczywistości. Rozwiązanie z tłumikami fi200 zostało zastosowane
na przykład na jedynym z warszawskich osiedli,
gdzie dokuczliwy hałas słyszany był przez lokatorów w
okolicy kominów, które zainstalowane były na elewacji budynku
bezpośrednio przy oknach. Na wykresie zilustrowano
rozkład poszczególnych częstotliwości mierzonego hałasu w porze dziennej w odległości 1 m od przewodów
spalinowych przed i po zainstalowaniu tłumików.
Hałas w instalacjach spalinowych i sposób jego tłumienia
zawsze powinien być rozpatrywany indywidualnie.
Jak pokazuje zamieszczony przykład (wykres), zastosowanie
standardowych tłumików nie przyniosłoby oczekiwanego
rezultatu. Z jego analizy wynika, iż dodatkowo
przydałoby się stłumienie hałasu w wysokich częstotliwościach poprzez dodanie do tłumika standardowego, jednak
w przypadku tej realizacji jest to niemożliwe z uwagi
na brak miejsca.
Powyżej przedstawiliśmy tylko jedną z metod walki z
hałasem. Ciekawą propozycją są również jeszcze inne rozwiązania
techniczne, jak np. tłumiki TTF lub Pianissimo®.
Autor: Michał Frączek
Źródło: