Problem powstawania dokuczliwego hałasu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych jest trudny do oceny na etapie projektowania. Wielość urządzeń, ich charakterystyki techniczne oraz konfiguracja to wskaźniki niepowtarzalne, co powoduje, iż praktyczne określenie poziomu hałasu jest niemożliwe.

Bardzo często do walki z dokuczliwym hałasem przystępujemy w chwili, gdy taki problem zaistnieje w rzeczywistości. Pierwszym ruchem jest z zasady zastosowanie "w ciemno" standardowego tłumika absorpcyjnego, zainstalowanego na czopuchu kotła. Często staje się to kosztowną, nietrafioną i technicznie, i ekonomiczne nieuzasadnioną inwestycją. W takim przypadku zaleca się wykonanie pomiarów hałasu (z widmem dla poszczególnych częstotliwości) oraz ich wnikliwa analiza. Z analizy tej wynika, czy uciążliwy hałas jest powodowany przepływem spalin lub jest "roznoszony" przez system spalinowy, czy hałas słyszany jest w pomieszczeniu bezpośrednio nad kotłownią. W drugim przypadku z hałasem należy walczyć poprzez zastosowanie obudów dźwiękochłonnych zakładanych na palnik lub sięgnąć do materiałów wygłuszających pomieszczenie kotłowni itp. W pierwszym, gdy hałas związany jest z systemami spalinowymi, celowe staje się zastosowanie tłumików hałasu, a ich dobór zależy od wykonanych wcześniej pomiarów i miejsca, w którym hałas staje się najbardziej dokuczliwy. Absorpcyjnie lub aktywnie Do dyspozycji mamy wspominane wcześniej standardowe tłumiki absorpcyjne. Oczywisty jest fakt, że tłumią one hałas efektywniej dla częstotliwości powyżej 500 Hz, a robią to tym skuteczniej, im są dłuższe (jest to często cecha uniemożliwiająca instalację z uwagi na brak miejsca na czopuchach). W przypadku gdy mamy mało miejsca na instalację tłumików oraz duży udział w widmie hałasu stanowią częstotliwości poniżej 500 Hz, zaleca się zastosowanie tłumików aktywnych. Aktywny tłumik, np. Aktiv+ jest doskonałą kombinacją tłumika pasywnego i tłumika aktywnego. Nowoczesne, szczególnie energooszczędne kotły grzewcze pokazują wysoki udział niskich częstotliwości, które przez tłumik pasywny mogą być tłumione w niewystarczający sposób. Cenna charakterystyka Dlatego wspólnie z Instytutem Fraunhofera opracowano nowy rodzaj tłumika, który uzyskał aprobatę Federalnej Federacji Ochrony Środowiska. Jego działanie polega na wysyłaniu odpowiednio wygenerowanych dźwięków do przewodu spalinowego przez umieszczony w aktywnym rezonatorze głośnik. Uruchomienie tłumika następuje automatycznie wraz z uruchomieniem palnika kotła. Zalety: - wysoka skuteczność tłumienia poniżej 500 Hz;
- przeznaczony dla kotłów olejowych i gazowych oraz instalacji kondensacyjnych;
- wykonanie ze stali nierdzewnej V4A;
- do pracy w pod- i nadciśnieniu;
- szczelny na kondensat, wyposażony w odpływ;
- budowa modułowa, dostosowany do pracy w układach z tłumikami tradycyjnymi;
- prosty i wygodny montaż z uwzględnieniem małego zapotrzebowania na miejsce;
- dostępne średnice 80 - 350 mm;
- wysoka skuteczność tłumienia.
Analizując charakterystyki (tłumienie w funkcji częstotliwości) okazuje się, iż dla tłumików standardowych ich skuteczność zaczyna się od 500 Hz, zaś dla tłumików aktywnych skuteczność jest stała i wynosi min. 15 - 20 dB w całym zakresie częstotliwości.
Spokojny sen lokatora Te teoretyczne rozważania potwierdziły się również w rzeczywistości. Rozwiązanie z tłumikami fi200 zostało zastosowane na przykład na jedynym z warszawskich osiedli, gdzie dokuczliwy hałas słyszany był przez lokatorów w okolicy kominów, które zainstalowane były na elewacji budynku bezpośrednio przy oknach. Na wykresie zilustrowano rozkład poszczególnych częstotliwości mierzonego hałasu w porze dziennej w odległości 1 m od przewodów spalinowych przed i po zainstalowaniu tłumików. Hałas w instalacjach spalinowych i sposób jego tłumienia zawsze powinien być rozpatrywany indywidualnie. Jak pokazuje zamieszczony przykład (wykres), zastosowanie standardowych tłumików nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu. Z jego analizy wynika, iż dodatkowo przydałoby się stłumienie hałasu w wysokich częstotliwościach poprzez dodanie do tłumika standardowego, jednak w przypadku tej realizacji jest to niemożliwe z uwagi na brak miejsca. Powyżej przedstawiliśmy tylko jedną z metod walki z hałasem. Ciekawą propozycją są również jeszcze inne rozwiązania techniczne, jak np. tłumiki TTF lub Pianissimo®. Autor: Michał Frączek Źródło: Magazyn Instalatora