Intensywny postęp techniczny powoduje stały wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. W dzisiejszych czasach jest to jeden z najpoważniejszych problemów ludzkości. Czyste powietrze jest niezbędne do codziennego życia każdego z nas, jak i wielu procesów produkcyjnych. Wymagane jest więc właściwe oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy na co dzień oraz w halach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Czyste powietrze to specjalność firmy FOS Filtertechnik Polska.

Celem firmy jest poszukiwanie nowych rozwiązań, które zwiększą komfort ludzi w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz takich systemów, które sprzyjają ochronie środowiska. Takie wymagania spełniają, proponowane przez FOS Filtertechnik, Tekstylne Kanały Powietrzne.
Zasada rozprowadzania powietrza w tradycyjnych przewodach wentylacyjnych jest powszechnie znana. Powietrze nawiewane jest poprzez kratki wentylacyjne ze znaczną prędkością, powodującą niejednokrotnie wrażenie przeciągu, które odczuwane jest tym bardziej im niższa jest temperatura nawiewanego powietrza.
Dostarczane powietrze niesie ze sobą duże ilości zanieczyszczeń, które osadzają się na ściankach kanałów a metalowa konstrukcja kanałów powoduje kondensację pary wodnej zawartej w powietrzu jak również nadmierną ich hałaśliwość.
Idealnym rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest zastosowanie tekstylnych kanałów powietrznych.
Przewody te stosowane są w wielu gałęziach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, elektronicznego w zakładach przetwórstwa mięsnego oraz przy klimatyzacji biur, hoteli, hal sportowych, basenów kąpielowych itp. Jak wskazuje ich nazwa wykonane są z szeregu tkanin poliestrowych lub poliamidowych.
Utrzymanie temperatury i wilgotności na stałym poziomie w pomieszczeniu możliwe jest tylko dzięki wymianie dużych mas powietrza. Tradycyjne kanały metalowe często powodują, że spełnienie wszystkich wymagań dotyczących komfortu w strefie przebywania ludzi jest trudne czy wręcz niemożliwe. Inaczej jest w przypadku tekstylnych kanałów powietrznych, dzięki zasadzie działania – równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu – możliwe jest utrzymanie żądanych parametrów na odpowiednim poziomie.
FOS Filtertechnik proponuje dwa główne sposoby rozprowadzania powietrza w tekstylnych kanałach powietrznych: system dyfuzyjny (FOSŇ-LV System) i system injekcyjny (FOSŇ-HV System).
Rozdział powietrza w systemie dyfuzyjnym (FOSŇ-LV System) odbywa się poprzez całkowicie przepuszczalny materiał poliestrowy całą powierzchnią kanału. System ten stosowany jest głównie tam gdzie wymagane jest doprowadzenie dużych ilości powietrza i oparty jest na zasadzie wyporu aerostatycznego powietrza ciepłego przez zimne. Powietrze nawiewane jest z niską prędkością (poniżej 0,1 m/s) i przy niewielkiej różnicy temperatur (3¸5°C) bezpośrednio do strefy przebywania ludzi. Przy tym sposobie wentylacji nawiewane powietrze jest chłodniejsze aniżeli powietrze wypełniające dane pomieszczenie, wskutek czego to drugie wypierane jest do dołu. System dyfuzyjny powinien być stosowany w pomieszczeniach o wysokości poniżej 4 - 4,5 metra.