Każdy obiekt, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego emituje promieniowanie podczerwone (ciepło). Znając właściwości obiektu określone przez stopień emisyjności, oraz wielkość emisji (natężenie promieniowania o określonej długości fali) można określić temperaturę powierzchni badanego przedmiotu. Mierniki temperatury wykorzystujące tą zasadę nazywane są pirometrami.

Zaletą metody pomiaru temperatury na podstawie wielkości emisji promieniowania jest możliwość wykonywania pomiaru zdalnego - w pewnej odległości od przedmiotu, oraz szybkość w jakim można wykonać ten pomiar. Thermo Check firmy Steinel jest przenośnym termometrem bezstykowym, wykorzystywanym do pomiaru temperatur przy przeglądach instalacji, przewodów, lokalizacji nieszczelności izolacji, jak też kontroli działania instalacji chłodniczych i grzewczych. Dzięki technologii bezstykowej, pomiaru można dokonać w trudno dostępnych miejscach unikając porażenia prądem lub poparzenia o gorące powierzchnie. Pomiar ułatwia również możliwość "zamrożenia" wskazania i późniejszego odczytu w bardziej sprzyjających warunkach. Dokładność pomiarów wykonywanych pirometrami w dużej mierze zależy od odległości czujnika od obiektu. Im jest ona większa, tym większa szansa, że urządzenie odczyta "fałszywe" promieniowanie pochodzące od obiektów z otoczenia. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiaru. Dużym ułatwieniem jest zaopatrzenie urządzenia pomiarowego w sygnalizator odległości. W przypadku pirometru Thermo-Check są to dwa punkty świetlne, które w odległości 40 mm od obiektu pokrywają się ze sobą wskazując optimum. W odległości tej urządzenie wskazuje temperaturę punktu o średnicy ok. 5 mm czemu odpowiada świetlna plamka o tej średnicy (przy większych odległościach przyrządu od powierzchni mierzonej plamka ulega zwiększeniu wskazując wielkość pola pomiaru). Jest to więc wskaźnik nie tylko określający zalecaną odległość pomiaru, ale także powierzchnię z której uzyskiwany jest uśredniony pomiar.
Drugim czynnikiem decydującym o poprawności pomiaru jest możliwość korekty wskazań o współczynnik emisyjności badanego ciała. Współczynnik ten stanowi iloraz energii emitowanej przez ciało badane do energii emitowanej przez ciało doskonale czarne. Z definicji wynika, że dla ciała doskonale czarnego wynosić on będzie 1,0, a dla pozostałych ciał kształtować się będzie poniżej jedności. Dla najczęściej spotykanych materiałów współczynnik ten jest stabelaryzowany (patrz tabela). Thermo-Check umożliwia ustawienie stopnia emisji w zakresie od 0,5 do 1,0. Dolna wartość wynosząca 0,5 jest w zupełności wystarczająca, gdyż przy niższych wartościach w promieniowaniu docierającym do urządzenia rośnie udział obcego promieniowania odbitego od badanej powierzchni. Pomiary ciał o niższych współczynnikach emisji np. polerowana stal przewodów kominowych są możliwe, jednak wykonywać je należy po uprzednim zamalowaniu kawałka powierzchni matowym lakierem lub naklejeniu specjalnej taśmy samoprzylepnej. Materiał ε (przy 20°C) Materiał ε (przy 20°C)
azbest 0,90 mur otynkowany 0,93
beton 0,88 lakier nitro, czarny z połyskiem 0,83
papa dachowa 0,90 tworzywo sztuczne 0,90
lód gładki 0,92 papier 0,90
żelazo zardzewiałe 0,65 porcelana glazurowana 0,95
emalia biała 0,91 sadza 0,95
gips 0,80...0,90 piasek 0,75
żeliwo oksydowane 0,60...0,80 emalia szkliwiona, biała 0,90...0,95
żeliwo chropowate 0,94 blacha stalowa, mocno zardzewiała 0,85
ebonit 0,95
drewno 0,85...0,90 woda 0,92
miedź czarno oksydowana 0,60...0,80 cegła 0,93
Na szybkość i dokładność pomiarów każdym urządzeniem wpływ ma również ergonomia zastosowanych rozwiązań. Oprócz wspomnianej już funkcji zamrożenia pomiaru oraz optycznego wskaźnika odległości i pola pomiaru, urządzenie wyposażono w: - automatyczną kontrolę stanu naładowania baterii,
- automatyczny wyłącznik chroniący baterie przed rozładowaniem,
- nadrukowaną na obudowie tabelę z najczęściej spotykanymi materiałami.
Te na pozór drobne ułatwienia sprawiają, że pomiar urządzeniem przebiega szybko, a uzyskiwane wyniki nie odbiegają od pomiarów termometrami kontaktowymi. Dane techniczne Przełączanie: ONE/HOLD Zakresy pomiarowe: - -30°C ... 99,9°C rozdzielczość 0,1°C
- 100,0°C ... 300,0°C rozdzielczość 1,0°C
Wybór zakresu: automatyczny Dokładność pomiaru*: - -30°C ... -10°C ±3,0°C
- -9°C ... +20°C ±2,0°C
- +21°C ... +40°C ±1,0°C
- +41°C ... +100°C ±1,5°C
- +101°C ... +200°C ±2,0°C
- +201°C ... +300°C ±3,0°C
dla pomiarów wykonywanych przy stopniu emisji >0,99 i w temp. otoczenia 25°C Średnica pola pomiaru: (przy odległości pomiaru 40 mm) ok. 5 mm Stopień emisji: 0,50...1,00 Wskaźnik nadmiaru: - "300°C" miga przy temperturach wyższych niż 300°C
- "-30°C" miga przy temperaturach niższych niż -30°C
Temperatura pracy: 10°C ...40°C (krótkotrwałe pomiary poza podanym zakresem tempertur są dopuszczalne) Typ baterii: 9V alkaiczna Trwałość baterii ok. 1000 pomiarów Waga 166 g (łącznie z baterią) Wymiary (dł. x szer. X wys.): 180 mm x 52 mm x 45 mm Autor: Redakcja www.narzedzia.com.pl Źródło: materiały firmy Steinel