LG Electronics wprowadza na rynek Therma V - pompę ciepła. Therma V - system ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków nowych i modernizowanych.
Wzrasta zapotrzebowanie na zastąpienie starszych, mniej wydajnych kotłów i grzejników elektrycznych przez bardziej wydajne pompy ciepła powietrze - woda - powiedział Young Ha Lee, Prezes i Dyrektor Generalny LG Electronics Digital Appliance Company. Europejskie rządy również popierają tą tendencję, proponując ulgi podatkowe w celu zmniejszenia kosztów zakupu systemu. Therma V wykorzystuje ciepło z otoczenia, a nie paliw kopalnych, co pozwala jej osiągnąć najwyższą wydajność energetyczną, a klientom obniżyć koszty ogrzewania i emisję CO2.

Therma V
pracuje, pobierając ciepło z otaczającego powietrza poprzez jednostkę zewnętrzną. Za pomocą modułu hydraulicznego następuje przekazanie ciepła wodnej instalacji ogrzewania.
Wykorzystując niskotemperaturowy system wodnego ogrzewania podłogowego, rozprowadzający ciepło od dołu, a nie przez grzejniki lub klimakonwekory, system osiąga większą wydajność. Wykorzystuje w ten sposób naturalną tendencję ciepłego powietrza do wznoszenia się. Dodatkową korzyścią tego systemu jest eliminacja nieestetycznych grzejników czy klimakonwektorów.
Produkowana przez LG pompa ciepła Therma V jest łatwa w adaptacji i jej instalacja może być dopasowana do potrzeb indywidualnych użytkowników. Dzięki króćcom podłączeniowym wewnętrznego modułu hydraulicznego możliwe jest "wpięcia się" do istniejącej instalacji C.O.
Istnieje również możliwość połączenia modułu hydraulicznego Therma V ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) oraz paneli słonecznych, dzięki czemu uzyskamy tani sposób podgrzewania wody do celów sanitarnych.
Używając darmowego ciepła z otaczającego powietrza (odnawialne źródła energii) oraz inwerterowego kompresora prądu stałego, Therma V osiąga nawet czterokrotnie większą wydajność energetyczną niż tradycyjne kotły i grzejniki elektryczne, olejowe czy gazowe. Therma V przewyższa również inne pompy ciepła typu woda – powietrze, szczycąc się współczynnikiem wydajności (COP) na poziomie do 4.13, najwyższym spośród modeli o mocy 16 kW.
Therma V jest dostępna w kilku modelach, o różnej wydajności w zależności od potrzeb i powierzchni domu, a każdy z nich ma współczynnik wydajności (COP) 4.0 lub wyższy. Oznacza to, że dostarczają one 4.0 lub więcej kilowatogodzin ciepła na każdą kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej.


Zestawienie efektywności kosztowej nowego systemu LG wykazuje, że już po 3 latach Therma V osiąga lepsze wyniki niż kotły gazowe, a po 6 latach przewyższa także grzejniki elektryczne. Rosnące ceny nośników energii przemawiają jeszcze bardziej na korzyść pompy ciepła LG. Ponadto system obniża również miesięczny koszt ogrzewania, jeżeli używamy go także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Panel sterujący zamontowany w module hydraulicznym pozwala na kontrolę praktycznie wszystkich parametrów pracy systemu Therma V, co wpływa na jego precyzyjne działanie oraz natychmiastową diagnostykę. Dzięki zastosowaniu czujników temperatury, panel sterujący kontroluje temperaturę wewnątrz domu, temperaturę wody na zasilaniu, na powrocie, temperaturę wody użytkowej i temperaturę każdego podłączonego źródła ciepła słonecznego. Therma V ma także wbudowany moduł awaryjny, który pozwala na podtrzymanie minimalnych parametrów ogrzewania na wypadek awarii systemu.
Od momentu projektowania do procesu wytwarzania systemów Therma V firma LG zwraca szczególną uwagę na środowisko naturalne. Poprzez swój „Zielony Program” LG kontroluje dostawców podzespołów, aby spełniali określone normy ochrony środowiska naturalnego. Therma V czerpie większość energii z ciepła otaczającego powietrza, co w konsekwencji powoduje znacznie mniejszą emisję dwutlenku węgla (CO2) niż inne systemy grzewcze oparte na paliwach kopalnych. Kotły mogą emitować nawet do 3 335 kg dwutlenku węgla rocznie, a Therma V tylko 323 kg.
Therma V została nagrodzona znakami NF i EUROVENT za swoje wysokie wyniki. We Francji produkty ze znakiem NF mogą korzystać z programów motywacyjnych, takich jak Vivrelec albo PROMOTELEC.
Produkowana przez LG pompa ciepła powietrze - woda Therma V jest dostępna w Polsce od lipca 2009 roku.
Szczegółowe informacje w dokumentacjach technicznych (pdf):
- w języku polskim: LG_Therma_V_pl.pdf
- w języku angielskim: LG_Therma_V.pdf

Pompa ciepła powietrze-woda Therma V o wydajnościach chłodniczej/grzewczej:
AH-W096A0 8,6 kW/9,0 kW
AH-W126A0 14,00 kW/12,0 kW
AH-W146A0 14,00 kW/14,0 kW
AH-W166A0 14,00 kW/16,0 kW

Komentarze