Nowy wentylator przeciwwybuchowy TH EX.

TH Ex - nowość Venture Industries
Zastosowanie
Wentylatory nawiewno-wywiewne produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G – strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone są do montażu na zewnątrz. Temperatura zarówno transportowanego medium jak i otoczenia silnika elektrycznego nie może przekroczyć 40oC.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnik wykonane są z antystatycznego tworzywa sztucznego. Podstawa wraz z czaszą wykonane z blachy stalowej malowanej farbą proszkową poliestrową na kolor czarny.

Silnik elektryczny
Wentylatory wyposażone są w przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem silniki jednofazowe 230V – 50Hz, o budowie wzmocnionej II2G EExe IIT3.

Dane techniczne:
Typ: TH-800 Ex
Typ silnika EExE: IIT3
nmax: 2480 obr/min
Pobór mocy (max): 76 W
Natężenie: 0,57 A
Wydajność max.: 800 m³/h
Tempmax: 40oC
Hałas: 57 db(A)

Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3 m od wentylatora


Masa: 5,6 kg

Charakterystyka:Źródło: Venture Industries Sp. z o.o.