TESTO: Testo 435 - przyrząd wielofunkcyjny do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach
Testo 435 - przyrząd wielofunkcyjny do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach
Źródło: Testo Sp. z o.o.