Lipskie targi branż energetycznej i ochrony środowiska Międzynarodowe Targi Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec oraz Międzynarodowe Targi Energetyczne enertec zakończyły się bardzo dobrymi wynikami. Wspólny termin tych dwóch imprez przyniósł oczekiwane efekty synergii. 508 przedsiębiorstw i instytucji z 16 krajów prezentowało w dniach 25- 27.01.2011 swoje innowacje i usługi.

TerraTec i enertec zakończone sukcesem
enertecGłównymi tematami targów enertec były techniki energetyczne, a w szczególności skojarzona gospodarka energetyczna, bioenergia oraz energia odnawialna - jej wydajność, jak również usługi dotyczące tych tematów.
TerratecTargi TerraTec natomiast skoncentrowały się na następujących obszarach: odpady i recycling, utylizacja ścieków, uzdatnianie wody, utrzymanie czystości powietrza oraz ochrona gleby przed zanieczyszczeniami i jej oczyszczanie.
Głównymi tematami obydwu imprez była wydajność zasobów naturalnych oraz decentralizacja zasilania i oczyszczania. „W ten sposób postawiliśmy na bardzo istotne tematy dotyczące przyszłości." - podsumowuje Markus Geisenberger, dyrektor Targów Lipskich.
Targowy duet odwiedziło 9 500 gości (2009: 10 600), 91% wystawców pozytywnie oceniło profesjonalizm odwiedzających.

Przybywa zagranicznych odwiedzających

O 10% wzrosła liczba odwiedzających spoza Niemiec. Co piąta osoba obecna na targach musiała pokonać więcej niż 300 km. Największe grono zagranicznych gości stanowiły firmy z Polski, Rosji, Czech oraz Węgier.
Odwiedzający spoza Niemiec nie tylko byli zauważalni w halach targowych, ale ich obecność znalazła także przełożenie na zapytania ofertowe. Przedstawiciele Rosji, Rumunii i Ukrainy nawiązali konkretne kontakty biznesowe i podpisali długoterminowe kontrakty.

Ukraiński Minister Środowiska i Złóż Naturalnych - Mykola Zlochevsky; Przedstawiciel Rządu i Ministerstwa Finansów rosyjskiego regionu Tomsk - Alexander M. Fedenow, czy Przewodniczący Komisji Gospodarczej w rumuńskim Parlamencie - dr Iulian Iancu odwiedzili TerraTec i enertec wraz z najważniejszymi przedstawicielami gospodarki swoich krajów.

W ramach forum „Giełda Rynków" została podpisana umowa kooperacyjna pomiędzy rumuńskim miastem uzdrowiskowym w Karpatach Zachodnich - Stanic Moldova a Centrum Dialogowym dla Środowiska Naturalnego i Rozwoju Magdeburgi (IDCED). Inwestycja wyniesie 30 milionów euro i ma doprowadzić do tego, żeby Slanica Moldova do roku 2020 osiągnęła samowystarczalność energetyczną.

Bogaty program dodatkowy i wysoka liczba biorących w nim udział

Prawdziwą atrakcją obydwu imprez był trzeci Aacheński Kongres „Decentralizacja Infrastruktury: Woda - Energia - Odpady", który odbył się po raz pierwszy w Lipsku, w dniach 25-26 stycznia 2011 r. Najważniejszymi zagadnieniami tego przedsięwzięcia były decentralistyczne rozwiązania dotyczące usuwania ścieków oraz decentralistyczne i potencjalne systemy energetyczne, osiągnięte poprzez połączenie tych dwóch systemów.

Kolejnym ważnym punktem była 12. konferencja specjalistyczna „Gaz ziemny - Środowisko - Przyszłość" (27. stycznia 2011), która, już po raz drugi, została przeprowadzona przez MITGAS GmbH, wraz z Wyższą Szkołą Techniczną, Ekonomiczną i Kulturalną w Lipsku (HTWK) oraz firmą Buderus GmbH. Omawianymi tematami było m.in.: magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych i słonecznych przy pomocy odnawialnego metanu oraz zastosowanie biologicznego gazu ziemnego w strefach komunikacji przyjaznej środowisku.

Na to, jaki potencjał powinien być rozwijany, wskazano podczas rozdania nagród VNG - Związek Gazowy S.A. (Verbundnetz Gas AG) nagroda targów enertec innowacji w dziedzinie decentralizacji. Firmy WätaS Energy Power Stadion GmbH i Helmholz Centrum Dresden Rossendorf zostały nagrodzone 10 000 euro każda, za rozwój nowatorskiej małej, blokowej elektrociepłowni atomowej, jak również za autonomiczne sensory do optymalizowania wytwarzania bioenergii.

Program ramowy, obok tego, co zaprezentowali wystawcy, wpłynął na zadowolenie odwiedzających. Więcej niż 85% zapowiedziało swoje przybycie na targi w 2013, zaś 88% poleci TerraTec i enertec innym jako godne odwiedzenia.

Udane kontakty kooperacyjne

Wielkim autem targów była organizowana przez Bridging Enterprises To empoWer Environmental and Energy Networks giełda kooperacji BE2WEEN@TERRATEC-ENERTEC 2011. Jej celem było stworzenie właściwych warunków do międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów, usług oraz know-how dla wszystkich podmiotów reprezentujących branżę ochrony środowiska oraz konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. Nawiązane kontakty służyć miały przede wszystkim podniesieniu konkurencyjności małych, i średnich przedsiębiorstw. Partnerem organizatora po stronie polskiej była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. W giełdzie udział wzięło 173 przedsiębiorstw, w tym 37 z Polski.

Zadowolenie również po stronie wystawców

Po wstępnym opracowaniu wyników ankiet przeprowadzonych wśród wystawców przez Lipski Instytut Badania Rynku wynika, że 90% z nich potwierdziło, że dzięki targom enertec osiągnęli założone przed nimi cele. „Nasze wrażenia odnośnie enertec są bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o temat elektrociepłowni, tu znajduje się wszystko co tego dotyczy. Jesteśmy już po raz kolejny wystawcami na tych targach i sukces kompensuje inwestycje. Tu znajdujemy nie tylko nowych klientów, ale również partnerów biznesowych takich jak architektów czy sprzedawców detalicznych. Obecność w Lipsku jest w zasadzie obowiązkowa." - ocenia Martin Pittroff, dyrektor przedstawicielstwa firmy SenerTec GmbH w Scweinfurcie.

Podobne wnioski wyciągają również wystawcy targów TerraTec. W tym przypadku dziewięciu z dziesięciu przyznało, że osiągnęło założone cele. „TerraTec wyczerpują wszystkie tematy związane z branżą energetyczną. Będziemy je dalej wspierać. Za szczególnie interesujące uważamy ukierunkowanie na Europę Wschodnią, co jest dla nas bardzo ważne." Mówi Werner Ochle, Business Development Manager na Europę Centralną firmy Dräger Safety AG & Co. KGaA z Lubeki.

Polska reprezentowana była przez:
wydawnictwo ABRYS, które w swojej ofercie ma m.in. specjalistyczne miesięczniki: PRZEGLĄD KOMUNALNY, RECYKLING, CZYSTA ENERGIA, WODOCIĄGI - KANALIZACJA, ZIELEŃ MIEJSKA , dwumiesięcznik: ECOMANAGER, rocznik - Leksykon Techniki Komunalne.
Alter S.A. jest jednym z najbardziej dynamicznych producentów urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów w Polsce. W ich ofercie można znaleźć m.in.: systemy pomiaru i detekcji gazów, systemy zabezpieczające obiekty przed wybuchem gazu, przenośne mierniki, i detektory gazów
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Recyklingu, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Okręg Legionowski.

Termin w 2013

Międzynarodowe Targi Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec oraz Międzynarodowe Targi Energetyczne enertec odbędą się po raz kolejny od 29 do 31 stycznia 2013 w Lipsku.