Data rozpoczęcia
2013-01-29
Data zakończenia
2013-01-31
Miejsce
Lipsk

Targi TerraTec są wiodącą imprezą targową dla branży ochrony środowiska
w Niemczech oraz krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-
Wschodniej. W dniach 29 – 31 stycznia 2013 już po raz trzynasty będą
miejscem prezentacji aktualnej sytuacji w branży ochrony środowiska
i szerokiej palety usług dla tego sektora. Podczas ich ostatniej edycji w 2011
roku obecnych było 508 wystawców z 16 krajów, a imprezę odwiedziło 10.468
specjalistów z 49 krajów.


Targi TerraTec stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń
i nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy Europą Zachodnią
i Wschodnią, gdyż koncentrują się przede wszystkim na problematyce krajów
Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz krajów WNP.
W 2013 roku jednym z tematów przewodnich będą zdecentralizowane
rozwiązania dla środowiska.

Równocześnie odbywają się Międzynarodowe Targi Wytwarzania,
Dystrybucji oraz Magazynowania Energii enertec - wiodące na rynku
europejskim targi konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii. Wspólny
termin obu imprez pozwala na prezentację pełnej palety produktów i usług dla
branży energetycznej oraz ochrony środowiska i stworzenie idealnych efektów
synergii dla wystawców i odwiedzających.

Targ i TerraTec skierowane są do przedsiębiorstw działających na rynku
niemieckim i międzynarodowym, które są zainteresowane współpracą
z rynkiem europejskim i krajami WNP. Postęp techniki inżynieryjnej w sektorze
ochrony środowiska koresponduje tutaj z kompleksową ofertą usług dla
przemysłu, miast i rzemiosła. Wystawcy pochodzą przede wszystkim
z Niemiec, nowych krajów członkowskich UE, WNP i Ameryki Północnej.
Targom TerraTec towarzyszy bogaty program ramowy w postaci
międzynarodowych konferencji jak również międzynarodowa giełda kooperacji
Green Ventures, dzięki czemu stwarzają one idealne warunki do
międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych
kontaktów. W ostatniej edycji giełdy w 2012 roku udział wzięło 230
przedsiębiorstw i organizacji z 45 krajów.

Międzynarodowa Giełda Kooperacji Green Ventures odbywa się corocznie
od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie
Niemiec. Jest to obecnie największa platforma nawiązywania kontaktów w
zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami
zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem oraz z branży energetycznej ze szczególnym
ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja giełdy związana z organizacją spotkań biznesowych
pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne
wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi
partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer wiedzy.


Ceny powierzchni wystawienniczej na targach TerraTec 2013:
Przy zgłoszeniu do 22.06.2012 Przy zgłoszeniu od 23.06.2012
Stoisko szeregowe 127,00 €/m² 137,00 €/m²
Stoisko narożne 132,00 €/m² 142,00 €/m²
Stoisko czołowe 137,00 €/m² 147,00 €/m²
Stoisko wyspowe 142,00 €/m² 152,00 €/m²


Koszt dodatkowy stanowi obowiązkowy pakiet reklamowy w cenie 220,- € + 19% (niemiecki podatek VAT).
Pakiet reklamowy zawiera: obowiązkowy wpis do katalogu wystawców (forma drukowana i elektroniczna),
materiały reklamowe, publikacje dotyczące zakresu działalności wystawcy, ekspozycję materiałów
prasowych w centrum prasowym, możliwość zaprezentowania firmy w ramach Forum Wystawców.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w targach TerraTec oraz towarzyszącej im giełdzie
kooperacji. Więcej informacji znajdą Państwo na polskiej stronie internetowej: www.targi-terratec.pl.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w targach TerraTec, prosimy o przesłanie poniższego
zgłoszenia faksem na numer +48 22 414 44 73