Data rozpoczęcia
2009-11-05
Data zakończenia
2009-11-05

termin: 05.11.2009 miejsce: Rzeszów


Seminarium: Termowizja - zjawisko i zastosowanie
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji oraz FLIR Termoenergia i Termopomiar zapraszają na seminarium: TERMOWIZJA - zjawisko i zastosowanie.
Seminarium odbędzie się 5 listopada 2009 r. na Politechnice Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8, budynek L, 1 piętro, sala 125.
Tematyka seminarium:
Część I (11:00 - 12:00)
- Historia i teoria termowizji - główne pojęcia i definicje.
- Aparatura pomiarowa i oprogramowanie. Podział kamer termowizyjnych, specjalistyczne funkcje pomiarowe spotykane w termowizji (punkt rosy, zła izolacja, panorama, współczynnik U i R, fuzja, picture in picture).
Część II (12:15 - 13:00)
- Zastosowanie termowizji - przykłady w budownictwie, energetyce, utrzymaniu ruchu, transporcie, medycynie, nauce, zapewnieniu bezpieczeństwa, ochronie mienia.
Część III (13:15 - 14:20)
- Zastosowanie termowizji - szczegółowe omówienie przykładów podstawowych branż.
W przerwach pokazy kamer termowizyjnych i oprogramowania.