W książce omówiono konstrukcje zaworów, ich działanie w instalacjach centralnego ogrzewania, sposób montażu i przykłady zastosowań zaworów termostatycznych w wodnych ogrzewaniach pompowych.

Wydawca: Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI Sp. z o.o. Autorzy: HEINZ JABLONOWSKI Cena: 19,00 zł W książce omówiono konstrukcje zaworów, ich działanie w instalacjach centralnego ogrzewania, sposób montażu i przykłady zastosowań zaworów termostatycznych w wodnych ogrzewaniach pompowych. Omówiono praktyczne zastosowanie zaworów termostatycznych w układach automatycznej regulacji c.o., podając podstawowe informacje z teorii regulacji, niezbędne dla zrozumienia sposobu działania tych układów. W szczególności położono nacisk na możliwość oszczędności energii cieplnej dzięki stosowaniu termostatycznych zaworów grzejnikowych. Książka przeznaczona jest dla projektantów, wykonawców i konserwatorów instalacji sanitarnych, dla właścicieli domów, budujących, osób interesujących się zagadnieniami ogrzewania oraz automatyków, a także jako pomoc dla studentów wydziałów inżynierii środowiska. Formularz zamówienia: TERMOSTATYCZNE ZAWORY GRZEJNIKOWE