TERMODYNAMIKA
Tytuł: TERMODYNAMIKA


Autor: Wiesław Pudlik
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Rok wydania: 1998 (wyd. II)
Stron: 417
Zobacz

Spis treści (skrócony - tylko tytuły głównych rozdziałów)
1. Podstawowe pojęcia
2. Pierwsza zasada termodynamiki
3. Właściwości gazów
4. Przemiany gazów
5. Druga zasada termodynamiki i jej konsekwencje
6. Egzergia
7. Właściwości jednoskładnikowych par nasyconych
8. Właściwości par przegrzanych
9. Termodynamiczne obiegi parowe
10. Zjawisko Joule'a-Thomsona
11. Gazy wilgotne
12. Termodynamika spalania
13. Termodynamika przepływów

Źródło: ''