7 maja 2012 r. ustalono warunki zakupu akcji Komfort Klima SA Wrocław (KKM).

Termo Klima Sp. z o.o. nabywa akcje Klima Komfort S.A.
Ogłoszenie opublikowane na www.termoklima.pl:

Zarząd spółki Termo Klima Sp.z o.o. w związku z nabyciem akcji spółki KOMFORT KLIMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 235 na podstawie art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, niniejszym zawiadamia, iż:

W dniu 7 maja 2012 roku pomiędzy osobą fizyczną a firmą Termo Klima doszło do podpisania umowy cywilno-prawnej, na mocy której spółka Termo Klima nabyła łącznie 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki Komfort Klima SA (KKM) w cenie 0.08 zł / za akcję. Przed nabyciem akcji spółki KOMFORT KLIMA S.A., spółka Termo Klima nie posiadała akcji spółki KOMFORT KLIMA S.A. Po nabyciu akcji KOMFORT KLIMA S.A. o których mowa w pkt 1, Termo Klima Sp z o.o. posiada 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki KOMFORT KLIMA S.A., które stanowią 5% w kapitale zakładowym spółki KOMFORT KLIMA S.A. oraz z których wynika prawo do 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) głosów, które stanowią 5% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.
Przeniesienie praw własności akcji ma nastąpić w ciągu 7 dni.
Spółka Termo Klima nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w akcjonariacie spółki Komfort Klima SA.
Podstawa prawna Art. 69 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


Nazwa emitenta: Komfort Klima SA; skrócona: KKM.
W okresie 7-11 maja ustalono termin przeniesienia praw własności akcji spółki KOMFORT KLIMA.


Termo Klima Sp. z o.o.Firma Termo Klima Sp. z o.o. od 1995 roku świadczy usługi doradztwa technicznego, projektowania, doboru, sprzedaży, dostawy, pomiarów, montażu i konserwacji urządzeń oraz systemów wentylacji i klimatyzacji.
Spółkę charakteryzuje:
- doświadczenie - wykonała ponad 6.000 instalacji klimatyzatorów różnych marek oraz około 600 instalacji central wentylacyjnych. Urządzenia pracują w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, biurach, lokalach usługowych, pomieszczeniach technicznych - wszędzie tam gdzie niezbędne lub potrzebne jest zachowanie optymalnego komfortu;
- know-how - zgrany zespół wykwalifikowanych inżynierów, techników i specjalistów posiadających stosowne certyfikaty, ukończone kursy i szkolenia;
- profesjonalizm - spółce zaufały banki, instytucje rządowe, odbiorcy indywidualni oraz rodzinne firmy.
Termo Klima prowadzimy stały nadzór nad zainstalowanymi przez siebie urządzeniami, wykonuje okresowe konserwacje i przeglądy w trakcie trwania gwarancji i po jej upływie. W stałej opiece serwisowej posiada ponad 7.000 klimatyzatorów zainstalowanych na terenie całego kraju.
Grupa Termo Klima skupia 4 firmy w tym wykonawcze, projektową i serwisową i osiągnęła następujące przychody: 2009 - 8.700.000, 2010 - 9.850.000, 2011 - 8.650.000.

Komfort-Klima S.A.Komfort-Klima S.A. jest działającą od 1999 roku firmą wyspecjalizowaną w świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych. Spółka działa na terenie całej Polski, posiada biura we Wrocławiu i Katowicach. Oferta usług kierowana jest przede wszystkim do użytkowników powierzchni biurowych, handlowo-usługowych, szpitali i zakładów opieki zdrowotnej czy powierzchni przemysłowych i magazynowych. Spółka wykonuje również instalacje w obiektach mieszkalnych (przede wszystkim w apartamentach i hotelach). Firma zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów. Oferuje usługi począwszy od projektowania takich systemów jak: instalacje klimatyzacyjne oraz instalacje wentylacyjne, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, po montaż, uruchomienie instalacji i serwis. Firma realizuje także inwestycje w oparciu o projekty powierzone. Klienci cenią firmę Komfort-Klima SA za duże doświadczenie połączone z nowatorskimi sprawdzonymi rozwiązaniami przy projektowaniu oraz sprawne i dokładne wykonanie instalacji.
W dniu 30 kwietnia 2008 roku, na mocy Aktu Założycielskiego firma została przekształcona w Spółkę Akcyjną (S.A.). Siedzibą firmy jest Wrocław. Kapitał zakładowy wynosi 1 060 000 zł. NIP: 8992638677, REGON: 020739333, KRS: 0000309723, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.