Data rozpoczęcia
2009-04-27
Data zakończenia
2009-04-27

termin: 27.04.2009 miejsce: Warszawa


Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii serdecznie zaprasza na szkolenie p.t.:

Technologie wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów d.s. rozwoju i inwestycji, specjalistów d.s. przyłączeń, kierowników projektów, działów ekonomicznych oraz działów ochrony środowiska.
Zajęcia poprowadzą:

Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek
- absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 1973 uzyskał tytuł magistra inżyniera o specjalności inżynieria jądrowa.
Od 1973 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w 1994 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Budowa i eksploatacja maszyn, a w 2003 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 1997 roku pełni stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej. Od 2000 r. kieruje Zakładem Energetyki Rozproszonej, Gazowej i Jądrowej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, gdzie utworzył zespół badawczy kompleksowo podejmujący problematykę rozproszonej energetyki gazowej i inżynierii gazowniczej. Twórca i opiekun uruchomionej w 1997 roku pierwszej w Polsce specjalizacji studenckiej o nazwie Energetyka gazowa.
Obszar badań i zainteresowań naukowych Pana Profesora obejmuje m. in. modelowania złożonych cieplnych procesów przemysłowych, bezpośrednie i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, energetyczne zaopatrzenie budynków, ekonomika inwestycji energetycznych i zagadnienia energetyki gazowej. Prowadzi intensywne działania w zakresie wdrażania technologii rozproszonych kogeneracyjnych układów energetycznych głównie w oparciu o paliwa gazowe. Autor i współautor ponad 230 publikacji i referatów oraz 7 monografii i skryptów. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej prowadzi działalność popularyzującą w kręgach technicznych technologię rozproszonej energetyki gazowej. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac badawczych zrealizowanych na potrzeby przemysłu. Znaczna część tych prac dotyczyła technicznych i ekonomicznych studiów nad celowością instalacji gazowych układów energetycznych.

Dr inż. Jacek Kalina
- absolwent Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł magistra inżyniera o specjalności cieplne systemy energetyczne uzyskał w roku 1997 za pracę: "Options for using natural gas in small-scale cogeneration systems". W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Cieplnej w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, jednocześnie kontynuując badania w obszarze małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W roku 2001 przedstawił i obronił pracę doktorską zatytułowaną: "Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej". Od 1 października 2002 zatrudniony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach w charakterze adiunkta. Pan Doktor jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji i referatów, monografii "Gazowe układy kogeneracyjne" (2005 r.) oraz ponad 25 opracowań i projektów dla przemysłu. Obszar badań i zainteresowań Doktora Kaliny obejmuje analizę techniczną i ekonomiczną układów energetycznych, audyting energetyczny obiektów przemysłowych, energetykę rozproszoną, cieplne systemy energetyczne oraz układy małej mocy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy.
Źródło: www.idwe.pl