Zastosowanie sprężarek Turbocor w nowych produktach Clint oferowanych przez Klima-Therm.

Technologia TURBOCOR w urządzeniach CLINT
Konieczność ochrony środowiska naturalnego staje się motorem napędowym rozwoju techniki. KLIMA-THERM jest czynnie zaangażowana w ekonomiczną i środowiskową efektywność wszystkich swoich przedsięwzięć, stąd także oferowane urządzenia wyróżniają się najwyższymi standardami ekologicznymi.

Z początkiem 2010 roku oferta KLIMA-THERM zostaje rozszerzona o nową gamę agregatów wody lodowej włoskiego producenta CLINT. W nowym typoszeregu agregatów CHA/TTY i CWW/TTY najważniejszym innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężarek TURBOCOR.

TURBOCOR jest sprężarką DANFOSS, w której do łożyskowania wału wykorzystane jest zjawisko magnetyczne. Dzięki wytworzeniu pola magnetycznego przez magnesy trwałe i elektromagnesy, wał utrzymywany jest w odpowiednim położeniu. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie oleju z układu chłodniczego, czego konsekwencją jest m.in. eliminacja strat wydajności chłodniczej urządzeń, czyli podniesienie współczynnika EER, a co ważniejsze – przy zastosowaniu płynnej regulacji współczynnika ESEER oszczędności eksploatacyjne sięgają nawet 50% w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych.

Technologia TURBOCOR jest zastosowana w urządzeniach CLINT typu:
CHA/TTY – agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem. Zakres mocy 250 – 1100 kW. Dodatkowo w części modeli jako skraplacz zastosowany jest wymiennik typu mikrochannel.
CWW/TTY- agregaty wody lodowej chłodzone wodą. Zakres mocy 330-3 700kW do współpracy z wieżami chłodniczymi, oraz 300-1 500kW do współpracy z dry cooler’ami.
Agregaty wody lodowej pracują z czynnikiem chłodniczym R134A. Dzięki płynnej regulacji mocy w zakresie 20-100% nie wymagają zasobników akumulacyjnych, a nowe sprężarki pozwoliły zredukować wagę urządzeń ok. 30%.

Nowe rozwiązania energooszczędne pojawiły się również w zakresie małych urządzeń. W 2010 roku KLIMA-THERM S.A. wprowadza do oferty agregaty wody lodowej o mocach 27 do 140 kW z technologią free-cooling. Urządzenia dedykowane do serwerowni, centrów handlowych czy innych obiektów wymagających całorocznego chłodzenia wykorzystują w okresach niskich temperatur zewnętrznych energię powietrza otaczającego z całkowitym pominięciem sprężarki lub w trybie mix, z częściową pracą sprężarki. Zastosowany czynnik chłodniczy R410A stanowi dopełnienie proekologicznych rozwiązań zastosowanych w tej linii.

Źródło: Klima-Therm S.A.