DAIKIN HRV jest idealnym uzupełnieniem systemu DAIKIN VRV. Obniża on dodatkowo zapotrzebowanie energii oraz koszty eksploatacji instalacji w systemie DAIKIN VRV.
System wentylacji HRV Daikin usuwa zanieczyszczone powietrze i wprowadza do pomieszczenia świeże powietrze z zewnątrz. System wymienia ciepło i wilgotność pomiędzy dostarczanym i usuwanym powietrzem, dzięki czemu powietrze z zewnątrz ma własności zbliżone do warunków w pomieszczeniu. Zapobiega to utracie energii.
Technologia HRV (wentylacja z odzyskiem ciepła) może zostać zintegrowana z systemem klimatyzacji, dając świeże klimatyzowane powietrze. Można ją zastosować w systemach dla domu i komercyjnych, jak również w systemach VRV. Świeże powietrze dostarczane jest bez wzrostu zużycia energii. Poza sezonem, gdy klimatyzacja jest wyłączona, wentylacja może działać niezależnie.
Zalety zintegrowanej wentylacji
Najbardziej zwarta budowa na rynku
Możliwość montażu w suficie podwieszanym lub pod podłogą.
Osuszanie
Wymiennik ciepła zawiera wkład HEP (High Efficiency Paper) o doskonałych parametrach pochłaniania wilgoci i osuszania powietrza.

Wymiana ciepła

Wymiana ciepła pomiędzy usuwanym a dostarczanym powietrzem dokonuje się automatycznie. Dzięki temu znacząco zostaje zmniejszona utrata energii.

Obciążenie klimatyzatora zmniejszone o 28%

Dzięki automatycznej wymianie ciepła obciążenie systemu klimatyzacji zostaje zmniejszone o 28%. To sprawia, że wystarczy instalacja słabszego (a więc i tańszego) systemu.

Zmniejszone zużycie energii

Wymiana ciepła zmniejsza zużycie energii przez system klimatyzacji. Poza sezonem natomiast system wentylacji może działać niezależnie, zastępując system klimatyzacji.

Daikin HRV wg Griff Wason
Urządzenie może pracować w dwóch trybach:
1. Tryb Całkowitej Wymiany Ciepła
W trybie całkowitej wymiany ciepła wentylator wymienia ciepło pomiędzy powietrzem usuwanym (z pomieszczenia) a dostarczanym (z zewnątrz) dzięki wymiennikowi ciepła. Zapobiega to powstawaniu przeciągów, gdy powietrze z zewnątrz jest chłodniejsze niż powietrze w pomieszczeniu.
2. Tryb Bypass
W trybie bypass wentylator nie dokonuje wymiany ciepła pomiędzy usuwanym i doprowadzanym powietrzem, omijając wymiennik ciepła. Powietrze z zewnątrz jest dostarczane bezpośrednio do pomieszczenia.

Sterowanie centralne

Centralny sterownik pozwala użytkownikowi na szeroki zakres kontroli zintegrowanych systemów klimatyzacji i wentylacji.
Źródło: www.daikin.pl
Heat recovery ventilation is a ventilation system that employs a counter-flow heat exchanger between the inbound and outbound air flow. The Daikin HRV (Heat Recovery and Ventilation) system provide fresh air and improved climate control, while also saving energy by reducing the heating (or cooling) requirements. http://www.jugo-impex.com/images/daikin/Docs/HRV-vent.pdf