Komórka ActivePure (RCI) składa się z szerokopasmowej lampy UV generującej promieniowanie nadfioletowe o wysokim natężeniu oraz otaczającej ją specjalnie ukształtowanej matrycy pokrytej unikalną katalityczną powłoką o starannie dobranym składzie i właściwościach hydrofilowych.
Bakteriobójcze promieniowanie UV o dużym
natężeniu, padając na powierzchnię
katalizatora, wywołuje procesy utleniania
prowadzące do powstania m.in. jonów ponadtlenkowych
oraz nadtlenków. Zjawisko
to nazywamy katalityczną jonizacją promieniowaniem
(angielski skrót: RCI – Radiant
Catalytic Ionization
).
Powstające w komórce RCI jony, wolne rodniki
i nadtlenki nie tylko likwidują zanieczyszczenia
obecne w przepływającym przez
nią powietrzu, ale wyniesione na zewnątrz
przez wentylator jako „oczyszczająca plazma”
kontynuują swoje działanie, atakując
drobnoustroje, utleniając lotne związki organiczne
i likwidując niepożądane zapachy.
Opisana powyżej skrótowo technologia RCI/
Active Pure naśladuje naturalne procesy oczyszczania
powietrza zachodzące pod wpływem
światła słonecznego.
Zalety komórki ActivePure RCI
Bakteriobójcze promieniowanie UV
zabija mikroorganizmy w powietrzu
przepływającym przez komórkę RCI
Promieniowanie UV generuje bardzo
aktywne jony i rodniki utleniające lotne
związki organiczne, likwidujące
zapachy i niszczące drobnoustroje
Chmura aktywnych, lecz nieszkodliwych
dla człowieka jonów i rodników, kontynuuje
oczyszczające działanie na zewnątrz
urządzenia, oczyszczając powietrze, które
nie przepływa przez urządzenie oraz
umożliwiając dezynfekcję na powierzchniach,
takich jak na przykład blaty kuchenne.

Określenie „lampa szerokopasmowa UV” oznacza, że emituje ona promieniowanie
o szerokim zakresie długości fali, obejmującym UVA,
UVB i UVC aż po tzw. nadfiolet próżniowy. Jest to istotne, ponieważ
różne długości fali są odpowiedzialne za różne zjawiska zachodzące
w komórce RCI. Rysunek pokazuje zakres działania lampy
w odniesieniu do innych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.

Badania naukowe wykazały, że technologia wykorzystywana w oczyszczaczach powietrza firmy EcoQuest znacząco zmniejsza populację mikrobów na powierzchniach. Odnosi się to do takich mikroorganizmów jak Stachybotris czy Pseudomonas, ale nie ogranicza się wyłącznie do nich. Badania wykazały, że Active Pure (RCI) zabija w ciągu 24 godzin:
99,8% zarazków MRSA (odmiana gronkowca złocistego odporna na metycylinę)
99% zarazków pałeczki ropy błękitnej (najczęstsza przyczyna zapalenia płuc)
99,93% populacji Stachybotrys (czarna pleśń)
Technologia ActivePure jest stosowana w oczyszczaczach powietrza EcoQuest.
Źródło: materiały EcoQuest