Zespół Szkół nr 6 im. A. Osieckiej Wrocław 53-603 ul. Tęczowa 60 tel. (071) 343 60 39, 343 21 78

Specjalność - technik mechanik urządzeń chłodniczych