Zespół Szkół Energetyczno-Instalacyjnych Łódź 90-315 ul. Kilińskiego 159 tel. (042) 674 02 75

Specjalność - technik mechanik urządzeń chłodniczych i instalacji urządzeń gazowych