Nowa publikacja w ramach specjalistycznej biblioteki problemowej miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna", prezentującej najnowsze osiągnięcia techniki chłodniczej i wentylacyjno–klimatyzacyjnej dotyczy ciekawego tematu - lodotechniki czyli techniki wytwarzania lodu.


Nowa 19 już publikacja w ramach specjalistycznej biblioteki problemowej miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna", prezentującej najnowsze osiągnięcia techniki chłodniczej i wentylacyjno–klimatyzacyjnej dotyczy ciekawego tematu - lodotechniki czyli techniki wytwarzania lodu.


Wykorzystanie do celów chłodzenia źródła ciepła o niskim potencjale, czyli zimna zakumulowanego w lodzie, jest najstarszą stosowaną dziedziną chłodnictwa, i we współczesnej terminologii technicznej określa się ją jako technikę wytwarzania lodu, w skrócie – lodotechnikę.
Aktualna sytuacja ekologiczna na świecie, w tym groźne nasilenie efektu cieplarnianego sprawia, że nadrzędne staje się zadanie podwyższenia sprawności cieplnej wszystkich urządzeń energetycznych. Dotyczy to również urządzeń chłodniczych. W warunkach, kiedy możliwości poprawienia sprawności maszynowego sposobu produkcji zimna i opartych na nim instalacji sprężarkowych już prawie wyczerpano, dalsza optymalizacja charakterystyk energetycznych wspomnianych urządzeń jest możliwa głównie na drodze:
• akumulacji zimna oraz jego pełnego i racjonalnego wykorzystania;
• racjonalizacji i optymalizacji nie tylko pojedynczych procesów zamrażania i odmrażania, ale także algorytmu cyklu produkcji lodu w całości, zarówno od strony źródła zimna, jak i od strony obiektu zamrażania;
• wykorzystania alternatywnych sposobów chłodzenia, w szczególności w urządzeniach o małej wydajności.
Spojrzenie na lód i jego modyfikacje (śnieg, szron, woda) z jednej strony jako na produkt procesu chłodzenia, a z drugiej postrzeganie go jako zasobnika zimna, w sposób podstawowy wyróżnia tę monografię spośród innych prac z dziedziny techniki wytwarzania lodu.
Autor:Sergiy Filin
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2006
Oprawa: B5
Stron: 240
Nakład: 1100 egz.
Spis treści
Cena: 75,00 zł
Zamówienie