TECHNIKA I TECHNOLOGIA PRODUKCJI SZTUCZNEGO LODU
Tytuł: TECHNIKA I TECHNOLOGIA PRODUKCJI SZTUCZNEGO LODU


Autor:Sergiy Filin
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2006
Oprawa: B5
Stron: 240
Nakład: 1100 egz.
Cena: 75,00 zł

Ze wstępu do książki:
Wykorzystanie do celów chłodzenia źródła ciepła o niskim potencjale, czyli zimna zakumulowanego w lodzie, jest najstarszą stosowaną dziedziną chłodnictwa, i we współczesnej terminologii technicznej określa się ją jako technikę wytwarzania lodu, w skrócie - lodotechnikę.
Aktualna sytuacja ekologiczna na świecie, w tym groźne nasilenie efektu cieplarnianego sprawia, że nadrzędne staje się zadanie podwyższenia sprawności cieplnej wszystkich urządzeń energetycznych. Dotyczy to również urządzeń chłodniczych. W warunkach, kiedy możliwości poprawienia sprawności maszynowego sposobu produkcji zimna i opartych na nim instalacji sprężarkowych już prawie wyczerpano, dalsza optymalizacja charakterystyk energetycznych wspomnianych urządzeń jest możliwa głównie na drodze:
- akumulacji zimna oraz jego pełnego i racjonalnego wykorzystania;
- racjonalizacji i optymalizacji nie tylko pojedynczych procesów zamrażania i odmrażania, ale także algorytmu cyklu produkcji lodu w całości, zarówno od strony źródła zimna, jak i od strony obiektu zamrażania;
- wykorzystania alternatywnych sposobów chłodzenia, w szczególności w urządzeniach o małej wydajności.
Spojrzenie na lód i jego modyfikacje (śnieg, szron, woda) z jednej strony jako na produkt procesu chłodzenia, a z drugiej postrzeganie go jako zasobnika zimna, w sposób podstawowy wyróżnia tę monografię spośród innych prac z dziedziny techniki wytwarzania lodu.

Spis treści:
OZNACZENIA
WPROWADZENIE
1. Teoretyczne zasady wytwarzania sztucznego lodu

1.1. Lód w technice chłodniczej
1.2. Własności termofizyczne i mechaniczne lodu
1.3. Poszczególne etapy procesu technologicznego produkcji sztucznego
lodu oraz ich wpływ na parametry techniczne wytwornicy lodu
1.4. Podstawowe metody obliczania procesów zamrażania wody
1.5. Obliczenie procesów produkcji lodu kostkowego
1.6. Krystalizacja lodu z roztworów wodnych
2. Wytwornice lodu technologicznego
2.1. Przemysłowe wytwornice lodu blokowego i rurkowego
2.2. Bębnowe wytwornice lodu typu łuskowego
2.3. Wytwarzanie i zastosowanie lodu binarnego (ice-slurry)
2.4. Generatory śniegu i lodu granulowanego
3. Produkcja lodu spożywczego
3.1. Przygotowanie lodu w gospodarstwach domowych
3.2. Termoelektryczne kostkarki lodu
3.3. Sprężarkowe wytwornice lodu kostkowego
3.4. Nowe technologie produkcji i wykorzystania lodu spożywczego
4. Wykorzystanie lodu w akumulatorach zimna
4.1. Przemysłowe akumulatory zimna
4.2. Wypełnienia kuliste i wkłady
4.3. Akumulacja i wykorzystanie zimna zawartego w szronie
5. Metody intensyfikacji procesów produkcji lodu
5.1. Warstwowo-wynurzeniowa metoda zamrażania lodu
5.2. Wpływ kształtu komórki na wydajność wytwornicy lodu
5.3. Dwustronne zamrażanie w formach komórkowych
5.4. Optymalizacja konstrukcyjno-procesowa sprężarkowych wytwornic
lodu płytowego
6. Wykorzystanie fizycznych własności lodu do polepszenia pracy
wytwornic lodu

6.1. Wykorzystanie zjawiska przyrostu objętości wody i wodnych roztworów
podczas krystalizacji
6.2. Wykorzystanie oddziaływania pola magnetycznego i elektrycznego
6.3. Wykorzystanie różnych efektów fizycznych do realizacji procesów
odmrażania i wyjmowania lodu
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
LITERATURA
ZAŁĄCZNIKI


Źródło: ''