Nowa publikacja w ramach specjalistycznej biblioteki problemowej, prezentującej najnowsze osiągnięcia techniki chłodniczej i wentylacyjno–klimatyzacyjnej dotyczyć będzie ciekawego tematu - lodotechniki czyli techniki wytwarzania lodu.


„We współczesnej Ameryce
bezrobotny Amerykanin
zrezygnuje ze szklanki soku
w dobroczynnej stołówce,
jeśli nie znajdzie w niej kostki lodu...”.Wykorzystanie do celów chłodzenia źródła ciepła o niskim potencjale, czyli zimna
zakumulowanego w lodzie, jest najstarszą stosowaną dziedziną chłodnictwa, i we
współczesnej terminologii technicznej określa się ją jako technikę wytwarzania lodu,
w skrócie – lodotechnikę.
Współczesna sytuacja ekologiczna na świecie, w tym groźne nasilenie efektu cieplarnianego
sprawia, że nadrzędne staje się zadanie zwiększenia efektywności energetycznej
wszystkich urządzeń energetycznych. Dotyczy to również urządzeń chłodniczych.
W warunkach, kiedy możliwości poprawienia sprawności maszynowego sposobu
produkcji zimna i bazujących na nich instalacji sprężarkowych już prawie wyczerpano,
dalsza optymalizacja charakterystyk energetycznych wspomnianych urządzeń
jest możliwa głównie
na drodze:
- akumulacji zimna oraz jej
pełnego i racjonalnego
wykorzystania;
- racjonalizacji i optymalizacji
nie tylko pojedynczych
procesów zamrażania
i odmrażania, ale
także algorytmu cyklu
produkcji lodu w całości,
zarówno od strony źródła
zimna jak i od strony
obiektu zamrażania;
- wykorzystania alternatywnych
sposobów chłodzenia,
w szczególności
w urządzeniach o małej
wydajności.
Spojrzenie na lód i jego
modyfikacje (śnieg, szron,
woda) z jednej strony jako
na produkt procesu chłodniczego,
a z drugiej postrzeganie
go jako zasobnika
zimna, w sposób podstawowy
wyróżnia tę monografię spośród innych prac
z dziedziny techniki wytwarzania
lodu.
Autorem publikacji jest Sergiy Filin.