Od numeru 12/2002 miesięcznik "Chłodnictwo&Klimatyzacja" rozpoczął publikowanie zapowiadanego wcześniej cyklu szkoleniowego pod ogólnym tytułem "TECHNIKA I TECHNOLOGIA CHŁODNICZA" autorstwa uznanych specjalistów w tej dziedzinie techniki. Poradnik będzie się ukazywał systematycznie w kolejnych kilkunastu wydaniach "Ch&K".

Opracowanie to adresowane jest głównie do mechaników obsługujących instalacje chłodnicze w podstawowych ogniwach żywnościowego łańcucha chłodniczego.
W prezentowanych tekstach znajdziecie Państwo wiele informacji, m.in. na temat podstaw teoretycznych, budowy, działania i eksploatacji urządzeń chłodniczych jak również substytutów dla obecnie stosowanych syntetycznych substancji CFC, HCFC oraz HFC, a także związanych z tym różnych aspektów bezpieczeństwa.
Sporo miejsca poświęcone zostanie automatyzacji pracy urządzeń chłodniczych wraz z elementami elektrotechniki i elektroniki, jak również ich zastosowaniu w różnych dziedzinach przetwórstwa, składowania i dystrybucji żywności. Cennym uzupełnieniem wiedzy dla mechaników będą skierowane do nich informacje z zakresu technologii chłodniczych obejmujących procesy schładzania, zamrażania, przechowywania i transportu żywności.
Opracowanie przystępnie formułuje i wyjaśnia szereg trudnych zagadnień fizycznych i termodynamicznych, bez uszczerbku dla ich zawartości merytorycznej.
Cyklu szkoleniowy "TECHNIKA I TECHNOLOGIA CHŁODNICZA" będzie stanowiła cenne kompendium wiedzy z dziedziny techniki i technologii chłodniczej, a także pomoże fachowo odpowiedzieć na podstawowe pytania: co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego?

Przyjemnej i pożytecznej lektury życzy Państwu
Redakcja
"Chłodnictwo&Klimatyzacja"
Część I "TECHNIKA I TECHNOLOGIA CHŁODNICZA":
1.PODSTAWY TEORETYCZNE
1.1. Czym jest chłodnictwo?
1.2. Pojęcie ciepła i zimna. Stany skupienia ciał
1.3. Podstawowe pojęcia i jednostki miar
1.3.1 Masa, siła, ciężar
1.3.2. Gęstość
1.3.3. Praca i energia
1.3.4. Moc
1.4. Temperatura. Termometry
1.5. Ciśnienie. Manometry
W części II:
1.6. Podstawowe wiadomości o cieple i przemianach fazowych
1.7. Przepływ ciepła. Materiały izolacyjne
1.8. Zasady budowy i działania urządzeń chłodniczych sprężarkowych
2. CZYNNIKI CHŁODNICZE, CHŁODZIWA I POWIETRZE
2.1. Wiadomości ogólne o czynnikach chłodniczych
2.2. Wycofywane z użycia czynniki CFC, HCFC i AZEO
2.3. Syntetyczne przejściowe zamienniki czynników R 12, R 22 R 502


SPIS TREŚCI nr 12/2002> "Chłodnictwo&Klimatyzacja"
PRZEGLĄD
- Pomiar CO2 przetwornikiem z serii GMW/D20
- Klimakonwektory SILENT
- Termoelektryczne urządzenia chłodnicze
TARGI, WYSTAWY, SEMINARIA
- Nasze Seminarium - I Ogólnopolska Konferencja Techniczna
CHŁODNICTWO - URZĄDZENIA
- Punkt zwrotny w sprawności agregatów chłodniczych - Krzysztof DYMKOWSKI
- Nowe możliwości chłodnicze - Krzysztof NITECKI
- Jakość chłodniczego transportu żywności - Krzysztof BIEŃCZAK, Tomasz ROCHATKA, Wiesław ZWIERZYCKI
- Małe amoniakalne urządzenia chłodnicze (cz. 3) - Aleksander PALIWODA
WYWIADY, OPINIE, POLEMIKI
- Znają nas wszyscy - wywiad z Dyrektorem Izolacji Technicznych PAROC
TECHNIKA - ŚRODOWISKO
- Metody biotechnologiczne w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych - Maria ŁEBKOWSKA, Agnieszka TABERNACKA

CHŁODNICTWO - INSTALACJE

- Zautomatyzowane jednostopniowe układy chłodnicze - Jerzy SZAFRAŃSKI
KLIMATYZACJA - URZĄDZENIA
- Klimatyzacja pomieszczeń buirowych o średnim i wysokim standardzie - Aparaty indukcyjne, czy klimakonwektory? - Wojciech KLAJNERT
- Metody odzysku ciepła w centralach wentylacyjno - klimatyzacyjnych (cz. 2) - Marek STACHURKA-GELLER
DODATEK

- "Technika i technologia chłodnicza"

ZAMÓWIENIE
Nr 12/2002 miesięcznika "Chłodnictwo&Klimatyzacja" można zamówić wysyłając do nas dane (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, NIP) na e-mail:

wentylacja@wentylacja.com.pl

CENA
Cena jednego egzemplarza "CH&K" wynosi 8,20 zł + koszty wysyłki.
W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt z:
EURO-MEDIA Sp. z o.o.
Warszawa
Tel. (022) 644 31 51 do 53
Strona internetowa miesięcznika: chlodnictwo.euro-media.pl