Ostatni w 2005 roku numer miesiecznika Technika Chłodnicza i Klimatyzacja jest już dostepny w sprzedaży. Przedstawiamy spis artykułów w bieżącym numerze.


PODSTAWY TEORETYCZNE
1. Grzegorz BRAK, Piotr CYKLIS : Zaawansowane wielostopniowe systemy sorpcyjne w układzie LiBr – H2O. Część 1. Nowoczesne systemy sorpcyjne opierają się na wielostopniowych, wielo-efektowych obiegach termodynamicznych. Pozwala to na uzyskiwanie szerszego zakresu warunków pracy, w szczególności wykorzystywanie wysokich temperatur. Równocześnie uzyskiwane są wyższe współczynniki efektywności termodynamicznej COP. Z drugiej jednak strony systemy takie są zdecydowanie droższe od prostych systemów jednostopniowych, stąd ciągle znajdują się one w fazie badań. W niniejszym artykule autorzy dokonali szerokiego porównania wieloelementowych systemów sorpcyjnych, zarówno będących aktualnie w fazie produkcji przemysłowej, jak i fazie badań teoretycznych i laboratoryjnych. Porównano szczegółowo analizowane obiegi, zakresy ich stosowalności, a także ich współczynnik COP. Porównane zostały również koszty eksploatacyjne tych rozwiązań. W materiale przedstawiono równania bilansowe analizowanych obiegów. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2. Dariusz PIÓRO : Ogniwa paliwowe – nowy (?) sposób czystej i wysokosprawnej konwersji energii. W artykule przedstawiono pięć typów rozwiązań technologicznych ogniw paliwowych, a są to ogniwa : polimerowe, alkaliczne, kwasowe, węglanowe i tlenkowe. W końcowej części artykułu zwrócono uwagę na możliwe obszary zastosowań praktycznych takich ogniw. KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
3. Cyprian ESTEMBERG : Energetyczny wskaźnik sprawności instalacji wentylacyjnej SFP W artykule przybliżone zostało pojecie energetycznego wskaźnika sprawności instalacji wentylacyjnej ujęte wskaźnikiem SFP, będącym stosunkiem zużycia energii elektrycznej doprowadzanej do zespołu wentylatorowego do ilości powietrza doprowadzanego lub odprowadzanego przez układ wentylacji mechanicznej w jednostce czasu. TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
4. Jacek POSTOLSKI : Prawie wszystko o ... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚCI ( 17 ) 2. Chłodnictwo w przechowalnictwie i przetwórstwie.
2.2 Technologia schładzania w praktyce przemysłowej.
Drugi już odcinek cyklu publikacji poświęconych technice chłodniczej w przetwórstwie i przechowalnictwie. Autor omawia w nim technologie schładzania stosowane w praktyce przemysłowej, a w tym wstępne schładzanie owoców i warzyw, poubojowe schładzanie mięsa, techniki schładzania mokrego oraz łańcuch chłodniczy mleka. Kolejny odcinek cyklu poświęcony będzie chłodnictwu technologicznemu. EKSPLOATACJA
5. Aleksander PALIWODA : Czytelnicy pytają – dr PALIWODA odpowiada (29) : Wyjaśnienia do bilansu cieplnego pomieszczeń chłodniczych. INFORMACJE OGÓLNE
6. Zenon BONCA : Centrala klimatyzacyjna VENTUS – pierwsza odsłona w Gdańsku. 7. Waldemar TARGAŃSKI : Odzysk ciepła spod znaku firmy KLIMOR. 8. Michał DOBRZYŃSKI : F - gazy : lobbying chłodniczy w Parlamencie Europejskim. 9. Zenon BONCA : RECENZJE (36) : Konrad KALINOWSKI : AMONIAKALE URZĄDZENIA CHŁODNICZE. Instalację + Zastosowania + Bezpieczeństwo. Poradnik 2005. 10. Świadectwa Kwalifikacji w Ośrodku Egzaminacyjnym Politechniki Gdańskiej. 11. Robert MAREK : TROX – INFO – EXPO 2005. ARTYKUŁY SPONSOROWANE
12. Adam KLEIN : Jak powstają agregaty OPTYMA.