Data rozpoczęcia
2010-10-13
Data zakończenia
2010-10-14
Miejsce
Gdańsk

TECHNICON INNOWACJE

TECHNICON - INNOWACJE 6.Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Termin targów: 13.10-14.10.2010
http://www.mtgsa.pl/e4u.php/23,pl

Zakres tematyczny

Mechatronika
∙ zintegrowane systemy mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki procesówprojektowania i
wytwarzania produktów
∙ podukłady systemów mechatronicznych
∙ mechatroniczne systemy sterowania i regulacji procesów wytwarzania
∙ elementy i układy mechaniczne systemów mechatronicznych
∙ hydrotronika systemy elektroniczno - hydrauliczne)
∙ elektromechatronika
∙ pneumotronika - systemy elektroniczno- pneumatyczne
∙ elementy systemów mechatronicznych
∙ sensoryka układów mechatronicznych

Elektroenergetyka
∙ urządzenia do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej
∙ dystrybucja energii elektrycznej
∙ osprzęt i aparatura elektroniczna
∙ instalacje inteligentne
∙ kable energetyczne i elektrotechniczne
∙ sterowanie przemysłowe i elektroenergetyczne
∙ materiały i technologie elektroinstalacyjne
∙ techniki oświetlenia przemysłowego
∙ źródła światła
∙ pomiary wielkości elektrycznych i narzędzia pomiarowe
∙ ochrona przeciwporażeniowa

Napędy i Sterowanie
∙ układy, zespoły i elementy napędów elektrycznych
∙ układy ,zespoły i elementy napędów mechanicznych
∙ układy, zespoły i elementy napędów hydraulicznych
∙ układy, zespoły i elementy napędów pneumatycznych
∙ napędy, sterowanie i automatyzacja maszyn i urządzeń
∙ diagnostyka napędów i sterowań
∙ urządzenia technologiczne i usługi w technice napędów i sterowania

Automatyka
∙ automatyzacja procesów przemysłowych
∙ diagnostyka w układach sterowania
∙ czujniki i układy wykonawcze automatyki
∙ systemy sterowania i nadzoru

Robotyka
∙ roboty przemysłowe i manipulatory
∙ roboty mobilne
Informatyka i telekomunikacja
∙ bezprzewodowe systemy informacyjne
∙ mobilny internet
∙ sterowanie i diagnostyka poprzez Internet
∙ systemy teleinformacyjne nowej generacji
∙ systemy wizualizacji dla potrzeb sterowania i zarządzania produkcją
∙ sieci telekomunikacyjne
∙ urządzenia kontrolne i pomiarowe dla potrzeb telekomunikacji
∙ ochrona danych
Inżynieria utrzymania ruchu
Innowacje w nauce i przemyśle

Wynalzaki

Organizator
Międzynarodowe Targi Gdańskie
ul. Beniowskiego 5
80-382 Gdańsk
tel. +48 (058) 554 93 34
fax +48 (058) 554 93 34
www.mtgsa.pl

Źródło: ''