”TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA” to miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła.

TCHiK zajmuje się również zagadnieniami związanymi z wyżej wymienionymi dziedzinami, którymi są m.in.: przekazywanie ciepła, techniki pomiarowe, automatyka, pompy, wentylatory, sprężarki, odnawialne źródła energii, a także technologie chłodnicze żywności.
Warto wspomnieć, że artykuły publikowane w piśmie w znacznej części mają charakter praktyczny.

TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

NAJNOWSZY NUMER 10/2002!SPIS TREŚCI NAJNOWSZEGO NUMERU:
W numerze 10/2002 TCHiK:
• Artykuł wstępny
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
Grzegorz MADZIĄG: Alfabet PIUSWIKa: R jak RODZAJE systemów klimatyzacyjnych
TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
Jacek APOSTOLSKI: Prawie wszystko o... TECHNOLOGII CHŁODNICZEJ ŻYWNOŚĆI
Skład chemiczny i podstawowe właściwości produktów żywnościowych
Nowa wprowadzana do pisma stała rubryka tematyczna, która ma zawierać podstawowe wiadomości z zakresu technologii chłodniczej żywności. W pierwszym odcinku autor omawia skład chemiczny i podstawowe właściwości produktów żywnościowych
EKSPLOATACJA
Konrad KALINOWSKI: Zimno nie DOSKONAŁE. Ucieczka czynnika chłodniczego z urządzenia chłodniczego – zapobieganie i skutki.
Zapewnienie szczelności instalacji

Omówiono zagadnienie szczelności instalacji chłodniczej podczas jej użytkowania. Wskazano zasady, których przestrzeganie zapewni szczelność urządzenia. Przedstawiono źródła ewentualnych nieszczelności w urządzeniach hermetycznych i nie hermetycznych

INFORMACJE OGÓLNE
- Targi POLAGRA FOOD 2002 w naszym obiektywie – część 2
- Zenon BONCA: Relacja z Targów POLAGRA FOOD 2002
- Informacja prasowa Krajowego Forum Chłodnictwa
- Grzegorz MATULEWICZ: Targi INSTALEXPO 2002
- Notka informacyjna na temat dorobku naukowego dr hab. inż Tadeusza Bohdana
- Otwarcie oddziału ELEKTRONIKI S.A. w Szczecinie
BIBLIOTEKA „TCHK”
Sergiy FILIN: TERMOELEKTRYCZNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE.
Zastosowanie termoelektryczności w medycynie i technice laboratoryjnej

Przedstawiono przykłady rozwiązań wraz z charakterystyką techniczną termostatów przeznaczonych do przechowywania preparatów medycznych i biologicznych oraz przykłady wykorzystania termoelektrycznych urządzeń chłodniczych w technice kontrolno – pomiarowej

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
- Jan MARJANOWSKI, Jarosław OSTROWSKI: Korozja wymienników ciepła wykonanych ze stali odpornych na korozję i sposoby jej zapobiegania
- KLIMA-THERM: Nowoczesne systemy klimatyzacji
GDZIE I JAK
Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
ZAMÓWIENIE
Miesięcznik TCHiK można zamówić wysyłając do nas dane (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, NIP) na e-mail:

wentylacja@wentylacja.com.pl

CENA
Cena jednego egzemplarza TCHiK wynosi 9,63 zł; dla studentów i uczniów 6,42 zł.
W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt z:
IPPU MASTA Sp. z o.o.
Gdańsk
Tel. (0….58) 347 5174, 347 53 86, 347 52 65
Strona internetowa miesięcznika: www.tchik.com.pl