W raporcie zmknięcia: CholodExpo Rossija odnotowują wzrost liczby wystawców i zwiedzających; większy udział międzynarodowych firm z branży techniki chłodniczej; duże zainteresowanie podczas towarzyszącego programu konferencyjnego.


Druga edycja Targów CholodExpo Rossija spełniła oczekiwania ponad miarę: Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej w dniach od 10 do 12 marca 2009 r. utrzymały swoją pozycję w dotkniętej kryzysem ekonomicznym Rosji, podczas gdy inne specjalistyczne targi zmuszone były nawet do odwołania swoich imprez z powodu braku chętnych wystawców...

Targi CholodExpo Rossija ponownie spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony specjalistów. Niemal 3.000 zwiedzających – niewielki wzrost w porównaniu z edycją 2008 – zasięgało w Moskwie w Crocus Expo International Exhibition Centre informacji związanych z aktualnymi trendami w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Klimat panujący na łącznie 1.548 m2 powierzchni wystawowej – o 30% większej niż w roku poprzednim – był ponownie bardzo międzynarodowy. 82 wystawców – wzrost o ponad 10% – pochodziło z 11 różnych narodowości, natomiast zwiedzający przyjechali do Moskwy z 32 różnych krajów. Tym samym zanotowano w tych specjalistycznych targach znaczy wzrost udziału międzynarodowego w porównaniu z 2008 r., co jest niezaprzeczalnym dowodem wysokiego zainteresowania rynkiem rosyjskim.
Opinia wystawców o Targach CholodExpo jest bardzo pozytywna: większość oceniła jakość zwiedzających, ale też i całokształt swojego udziału w targach, jako „bardzo dobrą“ lub „dobrą“.
Około 60% wystawców na CholodExpo nawiązało nowe kontakty handlowe, między innymi również niemiecka firma TEKO Gesellschaft für Kältetechnik mbH. „Nasz ponowny udział w Targach CholodExpo był dla TEKO bardzo zadowalający. Poza już istniejącymi kontaktami nawiązano liczne nowe. Ponadto targowe spotkania przyczyniły się do wymiany ważnych informacji na temat przyszłych projektów oraz spodziewanego przebiegu stosunków handlowych“, objaśnia Wolfgang Jakob z firmy Gesellschaft für Kältetechnik mbH TEKO. Natomiast Michaił Denisow z rosyjskiego przedsiębiorstwa Ariada chwali szczególnie dobór składu wystawców: „Mam nadzieję, że Targi rozwiną się jeszcze dalej w tym kierunku“. Podobnie pozytywną ocenę wyraża Sergiej Derewianko, przedstawiciel Grupy Rivacold w Rosji: „Branżowe targi o tak wysokim stopniu specjalizacji są w swoim rodzaju jednymi tak w Rosji jak i w WNP.“
Dla wielu przedsiębiorstw Targi CholodExpo były okazją, by zaistnieć na rynku rosyjskim. Günter Schuboth z firmy Armaturenwerk Altenburg mówi: „Rosyjski rynek oferuje nam olbrzymi potencjał. Dzięki Targom CholodExpo Rossija mogliśmy nawiązać pierwsze kontakty“. Poza Niemcami, skąd udział wzięło 24 wystawców, z 17 przedsiębiorstwami szczególnie silnie reprezentowane były Włochy. Obok licznych przedsiębiorstw z Rosji udział wzięli również przedstawiciele z Turcji i Chin. Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), Komisja Gospodarki Niemieckiej ds. Wystaw i Targów - Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft (AUMA) i Wydział Specjalistyczny Techniki Niskich Temperatur i Pomp Cieplnych Zrzeszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń - Fachabteilung Kälte- und Wärmepumpentechnik des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), po raz pierwszy, w formie Niemieckiego Pawilonu, włączyły Targi CholodExpo Rossija do oficjalnego programu targów zagranicznych.
Kwalifikowani zwiedzający specjaliści
Zwiedzający wykazywali szczególne zainteresowanie komponentami chłodniczymi. Ponad połowa poszukiwała partnerów handlowych, jedna czwarta przybyła na targi ze względu na potencjalnych dostawców, jedna trzecia chciała uzyskać informacje na temat chłodnictwa w działalności gospodarczej. Specjalnym segmentem transportu w niskich temperaturach interesowało się 20% zwiedzających Targi.
Szerokie spektrum branży reprezentowane było w jego całej rozpiętości: izolacje, pompy cieplne, techniki pomiaru i regulacji, materiały montażowe i usługi dla branży chłodnictwa i klimatyzacji - to tylko niektóre z ofert, jakie zaprezentowano na Targach CholodExpo. Wśród przedsiębiorstw prezentowały się między innymi takie firmy jak Bock Kältemaschinen, Dorin, Embraco, Eliwell oraz ThyssenKrupp Bausysteme. Dla wielu znaczących producentów był to już drugi udział w specjalistycznych targach w Moskwie. Wystawców cieszyło nie tylko żywe zainteresowanie imprezą ale również wysoki stopień specjalizacji licznie przybyłych zwiedzających.
„Wysoce kwalifikowani zwiedzający odróżniają Targi CholodExpo Rossija od innych wystaw“, mówi Simona Bottecchia z włoskiego przedsiębiorstwa Thermokey and Refcomp, które w 2009 r. po raz pierwszy gościło na Targach CholodExpo w charakterze wystawcy. „Przeważająca liczba osób, które przychodziły na nasze stoisko, pracuje w przedsiębiorstwach, które są wyspecjalizowane w naszej dziedzinie i zajmuje się wymiennikami ciepła i sprężarkami. Potencjalnie zainteresowani są poważnymi kooperacjami z naszą firmą“. Ahto Heldna z finskiego przedsiębiorstwa Arctest Oy, które produkuje urządzenia pomiarowe i po raz pierwszy było reprezentowane na Targach CholodExpo, zaświadcza również o wysokim stopiniu jakości kontaktów ze zwiedzającymi: „Znakomity oddźwięk ze strony zwiedzających na Targach CholodExpo bardzo nas cieszył. Zwiedzający naprawdę interesowali się naszymi wyrobami.“
Konferencja dla użytkowników z udziałem znakomitych referentów
Sukces targów odzwierciedlał się również w towarzyszącym im programie konferencji, którą pod swoją egidą zorganizowało rosyjskie zrzeszenie branżowe „Rossojuscholodprom“ i Instytut Giproholod - oficjalni partnerzy Targów CholodExpo Rossija. Szczególnie takie tematy jak „Pozycja i perspektywy przemysłu chłodniczego w Rosji“ oraz referaty zorientowane pod kątem użytkowników w drugim dniu targów miały wśród zwiedzających wysokie notowania. Do grona znakomitych referentów zaliczali się między innymi Bernhard Schrempf z TÜV Süd, Dr. Rainer M. Jakobs, DMJ Consulting i jednocześnie członek zarządu Niemieckiego Zrzeszenia Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej, Dietmar Schittenhelm, docent i kierownik Federalnej Szkoły Zawodowej Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej – Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik w Maintal oraz prof. A. Małyszew z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu.
Więcej informacji odnośnie specjalistycznych Targów CholodExpo Rossija pod www.cholodexpo.com.