Targi TIWS – specjaliści od rozwiązań w branży wodociągowo- kanalizacyjnej.
V Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS
(10-12 października 2012)


Do Targów Kielce, jednego z najlepszych ośrodków wystawienniczych w Europie środkowo – wschodniej, już po raz piąty przyjechali w pierwszej połowie października przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. To impreza organizowana dla środowiska branży wodno-ściekowej, kierowana między innymi do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm zajmujących się infrastrukturą z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, do dostawców aparatury, maszyn i materiałów, urządzeń i sprzętu specjalistycznego, laboratoryjnego. Bez wątpienia TIWS jest imprezą, na której nie mogło zabraknąć fachowców z branży wodociągowo-ściekowej. Ma ona duży wpływ na jej rozwój, a ten jest możliwy tylko dzięki ścisłej współpracy. W tym roku swoje produkty zaprezentowało blisko siedemdziesiąt firm z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Słowenii.

Targi TIWS to również liczne spotkania branżowe. Wśród nich od lat odbywają się konferencje organizowane przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. Tematem tegorocznego spotkania była współpraca gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z inwestorami oraz planowanie przestrzenne i gospodarowanie nieruchomościami przez gminę w kontekście rozbudowy i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Drugiego dnia targów odbyło się seminarium dotyczące metod zagospodarowania osadów ściekowych.

Do tradycji tych targów przeszedł już dzień otwarty wodociągów kieleckich. W ostatnim dniu imprezy zwiedzający mieli możliwość wyjazdu do Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce-Nowinach.

Źródło: Targi Kielce Sp. z o.o.