Zaostrzone wymagania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dyrektywa ETS (o emisji CO2) oraz IED (w sprawie emisji przemysłowych) wymagają od przedsiębiorców podjęcia zdecydowanych działań w zakresie modernizacji, a w wielu przypadkach całkowitej transformacji technologicznej zakładów ciepłowniczych. Branża stoi przed koniecznością ograniczenia emisji CO2 i obniżania kosztów, co nierozerwalnie wiąże się z potrzebą poprawy sprawności urządzeń, wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie optymalizacji spalania oraz modyfikacji układów przegrzewających.

Targi technik kotłowych, procesów cieplnych i wody przemysłowej – WATER&HEAT. Najnowsze rozwiązania dla branży ciepłowniczej i energetycznej.


Mając na uwadze potrzeby usprawnień i modernizacji w branży ciepłowniczej i energetycznej światowy lider w organizacji targów branżowych – firma easyFairs przygotowała targi, których do tej pory brakowało na polskim rynku wystawienniczym – targi technik kotłowych, procesów cieplnych i wody przemysłowej – WATER&HEAT, które odbędą się 5 i 6 czerwca w Krakowie. Jest to impreza przeznaczona dla producentów i dostawców urządzeń dla wszystkich zakładów, w których zachodzą procesy cieplne. Patronat nad targami objęła Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, a swój udział w targach potwierdziły już między innymi firmy: AllFilter, Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., Eurowater Sp. z o.o. oraz Pruftechnik Wibrem.

Do udziału w targach zapraszani są producenci i dostawcy:
-urządzeń wytwórczych: kotłów, palenisk, turbin,
-urządzeń i układów pomocniczych: systemów uzdatniania wody technologicznej, obiegu powietrza i spalin
aparatury, rurociągów, zbiorników,
-urządzeń pomiarowych, monitorujących i sterujących,
-oprogramowania oraz systemów informatycznych do symulacji, modelowania, wspomagania utrzymania ruchu i zarządzania.
-usług dla branży.
-paliw konwencjonalnych: węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu ziemnego, ropy naftowej, oleju -opałowego, paliw ekologicznych tj. pelletu, brykietu, eko-groszku,
-instalacji pod wyżej wymienione paliwa.

W branży przemysłowej bardzo ważne jest nie tylko duże doświadczenie, ale również gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Dlatego też wszyscy goście i uczestnicy targów będą mieli możliwość wzięcia udziału w seminariach learnShops™, które odbędą się w otwartej przestrzeni targowej.

Każdy z wystawców będzie miał szansę bezpłatnego zaprezentowania swoich osiągnięć, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, na szerokim forum słuchaczy. Nie zabraknie więc ciekawych i inspirujących prezentacji poprowadzonych przez uznanych specjalistów, a dotyczących problemów ciepłownictwa i energetyki w Polsce i na świecie. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się między innymi: metody ograniczania emisji zanieczyszczeń podczas spalania paliw w procesach energetycznych, metody zmniejszania uciążliwości ciepłowni węglowych dla środowiska oraz systemy informatyczne w przedsiębiorstwie ciepłowniczym.

Wstęp na targi jest bezpłatny pod warunkiem dokonania REJESTRACJI ON-LINE na stronie www.easyfairs.pl/wrh2012

Targi WATER&HEAT to jednak nie jedyna impreza przemysłowa organizowana przez międzynarodową grupę easyFairs. W Krakowie, co roku równolegle odbywają się doskonale znane w branży targi obróbki, magazynowania, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych SyMas, oraz targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji – MAINTENANCE. Tegoroczne edycje zaplanowano na 3 i 4 października 2012r., Imprezy będą obfitowały w szereg nowości, w tym STREFĘ OUTSOURCINGU przy targach MAINTENANCE, gdzie swoją ofertę zaprezentują firmy świadczące usługi outsourcingu utrzymania ruchu w zakresie gospodarki smarnej, zarządzania fluidami, diagnostyki, zapewnienia czystości, gospo­darki sprężonym powietrzem czy wdrażania przemysłowych systemów IT. Podczas tej edycji zadebiutuje również szereg szkoleń pod nazwą JESIENNA SZKOŁA UTRZYMANIA RUCHU. Szkolenia będą przygotowywane z myślą o wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce, a spektrum tematyczne doty­czyć będzie dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych w utrzymaniu ruchu. Z kolei Targom SyMas towarzyszyć będzie Konferencja „Nowoczesne technologie w branży materiałów syp­kich”, organizowana przez partnera targów, wydawcę czasopisma „Powder & Bulk”.

Dla odwiedzających targi przemysłowe easyFairs to doskonała szansa aby zapoznać się z nowoczesnym sprzętem, wzbogacić wiedzę branżową oraz rozważyć możliwość wdrożenia nowych produktów i usprawnień w zakładzie przemysłowym. Dla wystawców z kolei to najlepszy sposób dotarcia do najbardziej zainteresowanych, a więc osób związanych z branżą, poszukujących nowoczesnych i efektywnych rozwiązań.
Biuro organizatora targów:

easyFairs Poland Sp. z o.o.
Al. Pokoju 82
31-564 Kraków
tel: 012 651 95 20
fax: 012 651 95 22
Poland@easyfairs.com
WWW.EASYFAIRS.PL

Źródło: ''