Organizowane od 1989 do 1999 roku w Bydgoszczy, a od 2000 roku w Poznaniu Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO", są obecnie największą tego typu specjalistyczną, branżową imprezą wystawienniczą w Polsce. Organizatorem targów są Międzynarodowe Targi Bydgoskie „Sawo” sp. z o.o. w Bydgoszczy. Targi odbędą się w dniach 24-26 września br. na terenach MTP w Poznaniu. Stoiska wystawców SAWO znajdują się w pawilonach nr 19, 20, 21 i 26 oraz na terenie otwartym przy pawilonie 19.

Nazwa targów powstała z połączenia pierwszych sylab angielskich słów "safety of work", co znaczy "bezpieczeństwo pracy".
Oferta targowa adresowana jest do środowisk pracy, użytkowników specjalistycznego sprzętu pożarniczego, ratowniczego, jednostek i organizacji zajmujących się profilaktyką, ochroną zdrowia i życia w środowisku pracowniczym, a przede wszystkim do pracodawców na których spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznego stanowiska roboczego.
W chwili inauguracji "SAWO" w 1989 roku, brakowało w naszym kraju specjalistycznej imprezy wystawienniczej, która podejmowałaby problematykę bezpiecznej pracy. Odczuwano również niedostatek informacji o dostępnych na naszym rynku środkach ochrony pracy oraz producentach takich wyrobów. Bydgoska inicjatywa wychodziła więc naprzeciw oczekiwaniom środowiska pracowniczego, przedsiębiorców oraz producentów środków ochrony pracy, sprzętu pożarniczego i ratowniczego.
W tegorocznych targach „SAWO” uczestniczy 261 wystawców, w tym 26 firm zagranicznych z Anglii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec i Włoch, a łączna powierzchnia ekspozycyjna obejmuje 4.200 m. kw. W bogatej ofercie targowej "SAWO" znajdują się ochrony indywidualne - odzież, obuwie, ochrony oczu, twarzy i dróg oddechowych, ochrony zbiorowe, aparatura do monitoringu środowiska pracy, bezpieczne narzędzia, urządzenia i sprzęt dla służb pożarniczych i ratowniczych, środki techniki zabezpieczeń poddozorowych, instrumentarium medycyny pracy, rehabilitacji zawodowej i prewencji. Program "SAWO" uwzględnia również potrzebę minimalizacji zagrożeń w transporcie i komunikacji oraz konieczność zwiększania bezpieczeństwa ekologicznego poprzez doskonalenie systemów zabezpieczeń. Różnorodność i kompleksowość tej oferty targowej daje specjalistom i pracodawcom niepowtarzalną okazję do pełnego przeglądu sprzętu dostępnego na rynku polskim i zagranicznym oraz gwarantuje dokonanie właściwego wyboru środków zapewniających bezpieczeństwo pracy i odpowiednie wyposażenie służb ratowniczych.
Targi "SAWO" od wielu lat organizowane są pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju oraz przy współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dzięki współpracy centralnych urzędów i instytucji targi „SAWO” stały się również nośnikiem wiedzy przydatnej w pracy zawodowej. Międzynarodowe konferencje i seminaria towarzyszące targom odgrywają ważną rolę kształceniową w zakresie pogłębiania wiedzy zawodowej i stwarzają możliwość dialogu między twórcami technicznymi, praktykami życia gospodarczego, ludźmi biznesu, a naukowcami, przedstawicielami centralnych urzędów i instytucji państwowych.
W tym roku targom towarzyszą: konferencja "Bezpieczeństwo pracy w dobie prezydentury Belgii w Unii Europejskiej" organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy, a także seminaria: "Działania ratownicze przy zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych", "Bezpieczeństwo imprez masowych" i "Zadania samorządów i podmiotów ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczym" organizowane przez Komendę Główną PSP, Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Zarząd Główny ZOSP i Zarząd Wojewódzki ZOSP w Poznaniu oraz seminarium Urzędu Dozoru Technicznego pt. „Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących”. Program konferencji wzbogacą pokazy i prezentacje nowoczesnego sprzętu technicznego w działaniach ratowniczych.
Ważnym elementem promocji wyrobów prezentowanych na targach są wyróżnienia: GRAND PRIX SAWO - nadawane przez Ministra Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego oraz ZŁOTE MEDALE Międzynarodowych Targów Bydgoskich "SAWO" – przyznawane najlepszym wyrobom w następujących kategoriach: ochrony indywidualne, ochrony zbiorowe i aparatura kontrolno-pomiarowa, sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych, zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia urządzeń poddozorowych, edukacja i prewencja, ochrona ludności. Uroczyste wręczenie wyróżnień za wyroby nagrodzone podczas targów SAWO 2001 - nastąpi w dniu 24.09.br o godz. 17.30 (pawilon 31,wejście A).