Najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, przestrzenie specjalne, pokazy maszyn i pojazdów w ruchu, konkursy i interesujące wystawy – wszystko to można było zobaczyć na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, Międzynarodowych Targach Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA, które właśnie się zakończyły.

Targi POLEKO zakończone
Ekspozycja targów POLEKO, KOMTECHNIKA i GMINA zajęła łącznie powierzchnię ponad 16.000 m2 i zgromadziła około 700 wystawców i firm reprezentowanych z 20 krajów: Austrii, Australii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii, Kanady, Lichtensteinu, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.
W czasie czterech dni targowych ekspozycję odwiedziło ponad 20 tysięcy zwiedzających. Targi cieszyły się też ogromnym zainteresowaniem mediów tak branżowych jak i lokalnych oraz ogólnopolskich. W sumie akredytowało się blisko 300 dziennikarzy.

Podczas targów rozdano tradycyjnie prestiżowe wyróżnienia: Złote Medale i nagrody Acanthus Aureus. W tym roku tym pierwszym wyróżnieniem uhonorowano 9 firm w ramach targów Poleko, 3 uczestniczące w targach Komtechnika oraz 3 z targów Gmina.
Podczas Gali Otwarcia wręczone zostały także nagrody Acanthus Aureus. Jest to wyróżnienie przyznawane za stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej. W gronie laureatów Złotego Akanta znalazło się 12 firm.

O ponad 100% większą powierzchnią w porównaniu do ubiegłego roku mogły się pochwalić targi KOMTECHNIKA. W wydarzeniu udział wzięli czołowi liderzy branży, prezentując najnowocześniejsze urządzenia i pojazdy służące do utrzymania czystości i porządku ulic i placów oraz konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej.
– „Już dziś oceniamy, że w 2011 roku na pewno weźmiemy udział w targach KOMTECHNIKA, prezentując ofertę na większym stoisku. Nie kryjemy zadowolenia z udziału w targach. Nowe kontakty, które tu pozyskaliśmy pozwalają na sprzedaż w ciągu najbliższych tygodni kilkunastu maszyn” - ocenił targi KOMTECHNIKA Paweł Bawolski z firmy Korbanek sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego.

W ramach targów POLEKO funkcjonowały w tym roku cztery ekspozycje specjalne: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Aparatura Kontrolno-Pomiarowa oraz Nauka dla Środowiska. Silną stroną targów był program wydarzeń, na który składało się kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, seminariów, debat ale również wystaw, prezentacji i konkursów. Należy tu wymienić Forum Czystej Energii – cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz Forum Recyklingu, którego tematem wiodącym było powtórne wykorzystanie materiałów oraz zmniejszenie produkcji odpadów.

Wyjątkowo ciekawym punktem programu okazała się debata z udziałem ekspertów pod tytułem „Czy istnieją granice ochrony środowiska?”, która miała miejsce 24 listopada 2010 r. W jej trakcie zabrali głos przedstawiciele mediów, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz inwestorzy.

Po raz pierwszy w targach POLEKO udział wzięła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z Poznania, prezentując sprzęt oraz procedury działania podczas akcji związanych z klęskami żywiołowymi. Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały w dniach 24-25 listopada 2010 r. konferencję techniczną pt. „Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”. Ogromnym powodzeniem cieszył się też pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 25 listopada 2010r.

Ważnym wydarzeniem targowym okazał się cykl spotkań Glob Pełen Energii. Podczas czterech dni targowych zaproszeni eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci interesujący się odnawialnymi źródłami energii, w tym m. in. Pascal Brodnicki i Tomasz Zubilewicz, przybliżali wszystkim zainteresowanym zagadnienia dotyczące energetyki geotermalnej, słonecznej, wiatrowej i wodnej.

W sumie na targowych program wydarzeń składało się kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, seminariów, debat ale również wystaw, prezentacji i konkursów. Były to zatem nie tylko targi produktów i eko-rozwiązań ale również targi wiedzy.

Najbliższa edycja targów POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA odbędzie się w dniach 22-25.11.2011 r.


Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.