Jak co roku w lutym w Łodzi spotkają się firmy związane z branżą budowlaną. Podczas XV Targów Budownictwa INTERBUD w dniach 21-24 lutego starać się będą pozyskać nowych kontrahentów, stałych przekonać, że nadal są konkurencyjni i godni zaufania, będą budować bądź umacniać wizerunek swojej firmy, wymieniać poglądy, dyskutować i snuć plany na przyszłość...
Jak co roku w lutym spotkają się w Łodzi ludzie związani z branżą budowlaną. Ponad 350 firm starać się będą pozyskać nowych kontrahentów, stałych przekonać, że nadal są konkurencyjni i godni zaufania, będą budować bądź umacniać wizerunek swojej firmy, wymieniać poglądy, dyskutować
i snuć plany na przyszłość.
Wszystkie te działania będą miały miejsce podczas XV Targów Budownictwa INTERBUD, organizowanych przez firmę INTERSERVIS w dniach 21-24 lutego 2008 roku. Targi rozpoczną się w czwartek, 21 lutego i trwać będą cztery dni do niedzieli,
24 lutego.
Wystawcy będą promować swoje produkty w czterech pawilonach wystawienniczych
na powierzchni 9 tys. metrów kwadratowych.
Najliczniejszą grupę wystawców stanowić będą firmy oferujące materiały budowlane, a także stolarkę okienną i drzwiową. Wiele będzie też przedsiębiorstw reprezentujących technikę grzewczą, gazową, wentylacyjną i klimatyzację oraz technikę sanitarną. Wśród wystawców znajdą się też firmy zajmujące się usługami projektowymi i budowlanymi.
Targi Budowlane INTERBUD wciąż się rozwijają, obecnie są jedną z największych pod względem wielkości wystaw gospodarczych branży budowlanej w kraju.
Ponad połowa wystawców bierze udział w targach od minimum ośmiu lat, a aż 10% od pierwszej edycji. O randze targów świadczy też niezmiennie wysoka liczba zwiedzających, która w ostatnich kilku latach wynosi blisko 30 tys. osób.
Każdy rok, to także nowe produkty i nowe technologie prezentowane przez firmy. Tak będzie też podczas najbliższej edycji. Nowości targowe konkurować będą o Złoty Medal Targów INTERBUD. Celem tego prestiżowego konkursu jest uhonorowanie najlepszych – wyróżniających się pod względem jakościowym, użytkowym i technologicznym – produktów prezentowanych podczas targów.
Ponadto podczas targów wręczone zostaną:
Nagroda Wojewody Łódzkiego
Złoty, Srebrny i Brązowy Kask – nagroda Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa
Laur Instalatora – przyznawany przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
Obiekty targowe: Łódź, ul. Stefanowskiego i ul. ks. Skorupki.
Kontakt: (042) 637 13 59, (041)637 12 15; www.interservis.pl
Godziny otwarcia: 21.02 (czwartek) 10.00 – 18.00; 22, 23.02 (piątek/sobota) 10.00 – 18.00; 24.02 (niedziela) 10.00 – 17.00
Organizator: INTERSERVIS