Specjalistyczne Targi Elektrotechniki, Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord Hamburg, 17-19.11.2010 r.


W listopadzie przyszłego roku, w terminie 17-19.11.2010, w Hamburgu odbędzie się druga edycja Specjalistycznych Targów Elektrotechniki, Techniki Sanitarnej i Grzewczej oraz Klimatyzacji GET Nord.

Poprzednia edycja targów GET Nord z 2008 roku (targi odbywają się w cyklu dwuletnim), mimo iż była pierwszą edycją targów zakończyła się dużym sukcesem. Wówczas swoją ofertę zaprezentowało 530 firm z 13 krajów, w tym 3 firmy z Polski: Termo-Tech, ZPU Kazimierz Jońca oraz ZPUE z Włoszczowej. Bogatą ofertę wystawców obejrzało prawie 44.000 zwiedzających.
Targi GET Nord spośród innych imprez wystawienniczych wyróżnia ich nowatorska koncepcja. Targi, które powstały w odpowiedzi na wymagania i potrzeby nowoczesnego, silnie rozwijającego się rynku techniki dla budynków, prezentują bowiem pełen przekrój możliwości zastosowania materiałów i technik do wykończenia budynków i jednocześnie obejmują ofertę z różnych branż. GET Nord gromadzą pod jednym dachem oferty wystawców z dziedzin m.in. energii, klimatyzacji, techniki sanitarnej i oświetlenia, co stwarza firmom biorącym udział w targach atrakcyjną platformę wymiany informacji i wiedzy o aktualnych trendach i innowacyjnych rozwiązaniach (np.: dotyczących inteligentnych technologii), a klientom ułatwia wybór oferty, która najlepiej spełnia ich potrzeby.
Zakres tematyczny targów obejmuje:
• technikę dla budynków (m.in. automatyzację budynków, techniki pomiaru, sterowania i regulacji, systemy kierowania i wizualizacji, systemy bezpieczeństwa i nadzoru)
• elektrotechnikę i technikę sanitarną
• technikę grzewczą
• systemy energii odnawialnej i akcesoria
• technikę oświetleniową
• klimatyzację, chłodnictwo, wentylację
• pompy i technikę napędową
• technikę blacharską (m.in. metalowe pokrycie dachów, fasad, rynny, izolację cieplną i dzwiękochłonną, odgromniki itd.)
• narzędzia i wyposażenie firm wykonawczych (m.in. narzędzia i systemy pomiarowe i kontrolne, systemy składowania i montażu, narzędzia i wyposażenie warsztatów pracy)
• usługi m.in. projektowanie i dokumentację, rozwiązania informatyczne, instytucje, związki, organizacje branżowe, przedsiębiorstwa zaopatrujące w energię, wydawnictwa i literaturę branżową.
Targi GET Nord odwiedzają specjaliści decydujący o podejmowaniu decyzji inwestycyjnych z różnych dziedzin przemysłu, rzemiosła i usług związanych z tematyką techniki dla budynków, m.in. architekci i inżynierzy, firmy finansujące oraz wykonujące budowę, usługodawcy, firmy dostarczające energię, firmy handlowe i dystrybutorzy, firmy rzemieślnicze zajmujące się m.in. instalacjami elektrycznymi, techniką sanitarną, grzewczą, klimatyzacją i wentylacją, budową pieców i montażem odgromników, przedstawiciele hoteli, centrów fitness, szpitali, przedstawiciele władz i urzędów budowy, wodociągów, towarzystwa zajmujące się budową mieszkań, uniwersytety i szkoły wyższe i zawodowe itd.
Targi GET Nord w organizacji bogatego i interesującego programu ramowego towarzyszącego targom, obejmującego fora, wykłady i liczne pokazy specjalne, wspierają partnerzy targów: BDH – Niemiecki Związek Przemysłowy Techniki Budynków, Energii i Środowiska, dziewięć północnoniemieckich związków cechowych rzemiosła SHK i elektrycznego, ZVEI - Centralny Związek Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego, BDA – Związek Niemieckich Architektów i inne.
Więcej informacji na temat targów GET Nord można uzyskać w Przedstawicielstwie Targów Hamburskich w Polsce tel: (22) 620 72 98, 620 71 98, e-mail: karas@eurotargi.com, kuzminska@eurotargi.com
Zdjęcia z poprzedniej edycji Targów GET Nord są dostępne na stronie: http://www.hamburg-messe.de/presse/Fotoservice/bilderdownload.php?messe=28&lang=de