Data rozpoczęcia
2012-09-27
Data zakończenia
2012-09-28
Miejsce
Jachranka

Targi ENERGII
TARGI ENERGII Jachranka
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Energia elektryczna od prawie pięciu lat jest towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dystrybucji. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy.

Od 2010 roku gwałtowanie rośnie liczba odbiorców korzystających z zasady TPA w grupie przedsiębiorstw, a od 2011 roku także w grupie gospodarstw domowych. Pod koniec 2009 roku odbiorców korzystających z TPA było w Polsce jedynie 1 537, pod koniec 2010 roku liczba ta wzrosła do 7 611, a na koniec 2011 roku mieliśmy w kraju już 36 057 odbiorców TPA.

W 2012 roku jednym z kluczowych obszarów dyskusji w zakresie rynku energii są prace dotyczące proponowanych nowych rozwiązań w tzw. trójpaku energetycznym, na który składają się: nowa ustawa - Prawo energetyczne, nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz nowe Prawo gazowe. Dokumenty te, od ich publikacji w grudniu 2011 roku, są przedmiotem licznych dyskusji, konsultacji i konferencji, a ich ostateczny kształt będzie wytyczał kierunek zmian na rynkach energii (rozumianych jako rynki: energii elektrycznej, gazu i ciepła).

Fakty te tworzą nowe uwarunkowania działalności zarówno dla każdego z przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię, jak i oczywiście dla wszystkich odbiorców końcowych. Stwarza to także nowe wyzwania przed uczestnikami, wystawcami i organizatorami corocznych Targów Energii.

Organizowane już po raz dziewiąty Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii elektrycznej. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być także (docelowo) podstawą do prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a także kontraktów.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Towarzystwo Obrotu Energią mają przyjemność zaprosić Państwa na:

IX TARGI ENERGII


które odbędą się w Jachrance w dniach 27 i 28 września 2012 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka".

Przewidujemy, że tegoroczne Targi będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wszystkich grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba uczestników Targów Energii. Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

pozostajemy z poważaniem,

Komitet Organizacyjny IX Targów Energii

www.targienergii.pl