Następne Targi Chillventa w Norymberdze odbędą się w dniach od 9 do 11 października 2012 r. Tym samym międzynarodowe Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Napowietrzania Pomieszczeń i Pomp Cieplnych już nie rozpoczynają się jak dotychczas w środę, lecz we wtorek i kończą się po trzech dniach trwania w czwartek. Chillventa Congressing, specjalistyczny program towarzyszący, pozostaje tradycyjnie przy dniu poprzedzającym Targi Chillventa i rozpoczyna się w poniedziałek, 8 października 2012 r.

Targi Chillventa 2012 z nowym porządkiem dni
Chillventa 2012„Po wyjątkowym sukcesie Targów Chillventa 2010 prowadziliśmy z wieloma wystawcami interesujące i konstruktywne rozmowy. Z nowym porządkiem dni Targów Chillventa 2012 przychylamy się do propozycji Rady Doradczej Targów, która w zwięzły sposób przedłożyła nam życzenie wielu wystawców, by Targi Chillventa rozpocząć o jeden dzień wcześniej“, wyjaśnia Gabriele Hannwacker, z ramienia NürnbergMesse kierująca imprezą Targi Chillventa. „Zmiana porządku dni ma swój sens. Dzięki temu coraz bardziej rosnąca frekwencja zwiedzających specjalistów rozkłada się lepiej na trzy dni trwania targów, plus dla wystawców i zwiedzających, którzy tym samym mają do dyspozycji więcej czasu na intensywne rozmowy i transakcje. Przy czym nie powoduje to żadnych zmian jeśli chodzi o łączny czas trwania Targów Chillventa. Koncepcja, by specjalistyczne targi w sposób kompaktowy i zogniskowany realizować w ciągu trzech dni, jest udaną receptą na sukces. Wyróżnia to nie tylko Targi Chillventa lecz także szereg innych międzynaro-dowych specjalistycznych targów odbywających się na miejscu targów w Norymberdze“, kontynuuje Gabriele Hannwacker.

Chillventa Congressing rozpoczyna się odpowiednio z nowym porządkiem w poniedziałek, 8 października 2012 r. Natomiast Targi Chillventa odbędą się w dniach od wtorku, 9 do czwartku, 11 października 2012 r. w Messezentrum – Centrum Targów – w Norymberdze.

Następne imprezy targowe sieci chłodnictwo-klimatyzacja-pompy ciepła
NürnbergMesse Group rozbudowała w ubiegłych miesiącach swoją międzynarodową sieć chłodnictwo-klimatyzacja-pompy ciepła. Obok pełnych sukcesu imprez w rodzimym miejscu targów NürnbergMesse realizuje kolejne imprezy na dwóch interesujących rynkach świata: w Rosji i Indiach.

ACREX India 2011 w Neu-Delhi
NürnbergMesse przejęła zadanie światowej komunikacji marketingowej i realizacji największych i najważniejszych w Indiach Specjalistycznych Targów Chłodnictwo i Technika Klimatyzacyjna, ACREX India 2011. Targi te odbędą się w dniach od 24 do 26 lutego 2011 r. na terenach targów Pragati Maidan w Neu-Delhi. Przy organizacji i realizacji na miejscu NürnbergMesse Group współpracuje ściśle z Niemiecko-Indyjską Izbą Handlową IGCC. Organizator targów ISHRAE z siedzibą w Neu-Delhi posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na polu indyjskiej techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Więcej informacji o Targach ACREX India 2011 pod: www.acrex.org.in

Chillventa Rossija 2011 w Moskwie
W dniach od 1 do 3 marca 2011 r. w Crocus Expo International Exhibition Center w Moskwie, po raz pierwszy odbędzie się impreza Chillventa Rossija, rosyjskie Specjalistyczne Targi Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Cieplnych. W ich założeniu oparto się na nadzwyczaj udanej koncepcji Targów Chillventa w Norymberdze. Na Targach Chillventa Rossija w centrum uwagi znajduje się całe spektrum chłodnictwa, klimatyzacji i pomp cieplnych. Czegoś takiego na rosyjskim rynku jeszcze nie było.

Retrospekcja: Olbrzymi sukces - Targi Chillventa 2010
Targi Chillventa 2010 były absolutnym sukcesem. W dniach od 13 do 15 października 2010 r. na swoim najważniejszym targowym wydarzeniu spotkało się 29.312 zwiedzających specjalistów z całego świata. Miejsce targów w Norymberdze było osią, wokół której obracało się życie międzynarodowej społeczności chłodnictwa, wentylacji i pomp cieplnych. 881 przedsiębiorstw z 42 krajów prezentowało różnorodność i siłę innowacji całej branży. Nastrój był doskonały a spojrzenie w przyszłość pełne optymizmu.
„Targi Chillventa 2010 były dla wystawców z całego świata olbrzymim sukcesem. Na stoiskach mieliśmy właściwych zwiedzających specjalistów a prowadzone rozmowy odbywały się na wysokim poziomie kwalifikacji. Nastrój na Targach Chillventa jest wskaźnikiem przyszłości dla całej branży. Targi Chillventa mają po prostu swoją klasę, tu spotyka się decydentów i profesjonalnych zwiedzających specjalistów. Już dziś cieszę się na kolejne targi“, mówi Heinrich Reuß, przewodniczący Rady Doradczej Targów Chillventa.

Impresje filmowe i sieci społecznościowe
Zainteresowani, którzy przeoczyli Targi Chillventa 2010 mogą odwiedzić www.facebook.com/chillventa oraz www.twitter.com/chillventa


Źródło: NürnbergMesse