238.000 odwiedzających z branży: rekordowy najazd na targi BAU 2011

Targi BAU 2011 w Monachium - podsumowanie
• wzrost liczby odwiedzających o około 12% nadaje nowe wymiary największym
i najważniejszym targom specjalistycznym w branży budownictwa
• wzrost liczby odwiedzających z zagranicy z 18% do 25% umacnia pozycję targów BAU jako wiodących światowych targów budownictwa
• nadal rośnie udział odwiedzających z biur projektowych i architektonicznych, do obecnie 22%


Prawdziwy najazd odwiedzających targi BAU 2011 - Światowych Targów Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych - ustanowił nowe rekordy i wyraźnie umocnił ich pozycję, jako wiodących światowych targów w branży. Podczas sześciu dni targowych około 238.000 gości odwiedziło Nowe Tereny Targowe w Monachium – to oznacza wzrost o około 12% w porównaniu z ostatnią edycją w roku 2009. Tak znacznego wzrostu nie odnotowano jeszcze nigdy w prawie 50-letniej historii targów BAU. To najważniejsze wydarzenie w branży było sukcesem przede wszystkim pod względem udziału gości zagranicznych. Na targi BAU przyjechało ich prawie 60.000. Tym samym udział odwiedzających z zagranicy wzrósł z 18% do 25%. Ponownie wzrósł również udział projektantów i architektów. Wynosi on obecnie 22% - co daje liczbę ponad 52.000 odwiedzających!
Polska była jednym z wiodących krajów na targach BAU 2011. 24 polskie firmy wynajęły rekordową powierzchnię ok. 800 m². Targi te odwiedziło 2.042 przedstawicieli branży budowlanej z Polski, co stanowi wzrost o ok. 90% w porównaniu z targami BAU 2009.

Do Monachium zjechali goście z ponad 150 państw. Od pierwszego dnia hale targowe przeżywały prawdziwy najazd, tak stwierdzili wszyscy wystawcy. „Przeżyliśmy istne oblężenie”, taką opinię wyraziło wielu wystawców. Wyraźnie wzrosła liczba odwiedzających z prawie wszystkich państw. Oprócz Niemiec większość gości z branży przyjechało z Austrii, Szwajcarii, Włoch, Turcji, Republiki Czeskiej, Polski, Rosji, Słowenii, Francji i z Wielkiej Brytanii. Targi BAU odnotowały szczególnie wysoki wzrost liczby odwiedzających z państw pozaeuropejskich, takich jak Indie, Japonia, USA, Kanada i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Liczba gości z niektórych państw wzrosła prawie dwukrotnie.

Dyrektor targów, dr Reinhard Pfeiffer, mówi: „Targi BAU przeszły wszystkie oczekiwania. Dokonały one ponownie olbrzymiego skoku. Wzrost liczby odwiedzających jest w dużym stopniu wynikiem wzrastającego międzynarodowego charakteru targów. Targi odwiedziło prawie 60.000 gości z zagranicy, których udział jest imponujący i wynosi 25%. Targi BAU udowodniły tym samym, że słusznie uważa się je za wiodące międzynarodowe targi w branży budowlanej. I udało się im umocnić swoją pozycję jako miejsce spotkań numer 1 architektów i projektantów. Wreszcie decydujące znaczenie ma fakt, że nasi klienci, wystawcy jak również odwiedzający z branży są bardzo zadowoleni i że targi BAU mogły stanowić doskonałą platformę biznesu.“


Ciekawe stoiska, wypełnione po brzegi hale, intensywne rozmowy z dobrze poinformowanymi klientami i obsługa stoisk, która miała pełne ręce roboty, żeby móc zaspokoić olbrzymie zainteresowanie i spełnić wszystkie życzenia klientów – tak zaprezentowały się targi BAU 2011. Już na rok przed rozpoczęciem targów prawie cała powierzchnia targów BAU została wynajęta, licznym firmom udało się dostać tylko na listę oczekujących. Na 180.000 m² powierzchni w halach zaprezentowało się 2.058 wystawców
z 46 państw, w tym wiodący producenci materiałów, elementów i systemów budowlanych.

W związku z ponownym ożywieniem koniunktury w budownictwie większość wystawców przyjechała na targi BAU z optymizmem, jednakże ich zdziwienie wywołało olbrzymie zainteresowanie, a przede wszystkim gwałtowny wzrost liczby odwiedzających z zagranicy. „W związku z wyraźnym wzrostem liczby zagranicznych odwiedzających decyzja o pozycjonowaniu targów BAU jako wiodących targów międzynarodowych była absolutnie słuszna. Ponownie wzrosła również jakość odwiedzających”, oświadczył Dieter Schäfer, Dyrektor Generalny Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG i przewodniczący rady doradczej wystawców targów BAU: „Nasze stoisko odwiedziło bardzo wielu architektów.” Również dla Martina Hörmanna, wspólnika osobiście odpowiedzialnego Hörmann KG i zastępcy przewodniczącego rady doradczej wystawców, targi BAU miały „doskonały przebieg. Było zaskakująco wielu odwiedzających z zagranicy, przede wszystkim z Azji i Europy Wschodniej”. Thomas Lauritzen, dyrektor ds. koordynacji w firmie Schüco, oświadczył w imieniu wielu swoich kolegów: „To były najbardziej pomyślne targi BAU, w jakich do tej pory uczestniczyliśmy. Ludzie dosłownie szturmowali nasze stoisko. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby gości zagranicznych, w tym również spoza UE.”

Targi BAU odnotowały nie tylko wzrost ilościowy – udowodniły one również, że są najważniejszymi targami dla ekspertów w zakresie budownictwa z całego świata, począwszy od projektanta i architekta, aż po wykonawców: jako giełda informacji i komunikacji, ale przede wszystkim jako wystawa nowości, na której prezentowana jest przyszłość budownictwa, jak również jako platforma biznesu, na której przeprowadza i przygotowuje się konkretne transakcje. „Klienci chętnie przyjeżdżają na targi BAU”, powiedział dr Uwe Gruber, dyrektor firmy Mapei. „Są oni wysoko zmotywowani i celowo szukają nowych pomysłów. Targi BAU to prawdziwe targi zamówień i widać, że tutaj klienci szczególnie chętnie podejmują decyzje.” Wielu wystawców podkreślało, że swoje koncepcje stoisk oraz swoje innowacje opracowują specjalnie pod kątem targów BAU. Thomas Polonyi z koncernu ThyssenKrupp stwierdził: „Takie okno na rynek możemy znaleźć tylko tutaj.“
Wystawcy ponownie potwierdzili jednomyślnie, że targi BAU są targami numer 1 na świecie, jeżeli chodzi o udział projektantów i architektów. „Około 70% odwiedzających nasze targi to architekci i jesteśmy tutaj dokładnie po to, aby nawiązać kontakt z architektami”, powiedział Hiszpan Joan Catalin Ilisin z firmy „Land Porcelanico“.

Pozytywne opinie znajdują również wyraz w ankiecie przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych TNS Infratest. Według ankiety 96% odwiedzających przyznało targom BAU oceny „od celującej do dobrej“, 97% ponownie chce odwiedzić targi BAU. Najwyżej oceniono kompletną i szeroką ofertę oraz obecność liderów rynkowych. 93% odwiedzających traktuje targi BAU jako targi wiodące. Kolejny wynik ankiety: kto przyjechał z zamiarem dokonania konkretnych inwestycji, mógł osiągnąć ten cel również na platformie biznesu targów BAU. Prawie wszyscy odwiedzający oświadczyli ponadto, że udało im się pomyślnie przygotować inwestycje i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Co najmniej 90% odwiedzających przyznało poszczególnym działom targów oceny „od celującej do dobrej”. Oceny celujące otrzymały działy aluminium, szkła i drewna/tworzyw sztucznych. Krytycznie oceniono jedynie organizację targów na terenie otwartym. Natomiast program ramowy, głównie fora i wystawy, uzyskały najwyższe oceny odwiedzających. Jeszcze raz okazało się, że targi BAU to targi profesjonalistów dla profesjonalistów. Udział odwiedzających z branży wynosi 96%. Z ankiety wynikało ponadto, że wyraźnie poprawił się nastrój w branży budownictwa. W roku 2009 tylko połowa respondentów odnośnie sytuacji gospodarczej dała oceny „od celującej do dobrej”, natomiast obecnie 82% patrzy optymistycznie w przyszłość.

Wystawcy ocenili targi BAU tak dobrze, że praktycznie żaden wzrost nie jest już możliwy. Prawie wszyscy, dokładnie 97%, przyznali targom ocenę „od celującej do dobrej” i zamierzają przyjechać ponownie w 2013 r. 95% wystawców najwyżej oceniło fachowość odwiedzających, podczas gdy 85%, wyraźnie więcej niż dwa lata temu, pochwaliło międzynarodowy charakter targów. Podobnie jak w przypadku odwiedzających ocena sytuacji gospodarczej w branży była wyraźnie bardziej optymistyczna niż jeszcze dwa lata temu. 85% wystawców patrzy optymistycznie w przyszłość.

Targi BAU uroczyście otworzył 17 stycznia Federalny Minister Budownictwa Peter Ramsauer, przecinając wstęgę, minister podkreślił wybitne znaczenie targów BAU i obiecał branży w 2011 r. „odczuwalny wzrost o 1,5 do 1,8 %“. Podczas otwarcia obok Ramsauera stał Mustafa Demir, Minister Budownictwa Publicznego i Osadnictwa Republiki Turcji, który przyjechał do Monachium na zaproszenie federalnego ministerstwa budownictwa i był wyraźnie pod dużym wrażeniem ogromu targów BAU jak również ciekawej architektury stoisk.

Głównymi tematami targów BAU były w tym roku zrównoważone budownictwo oraz budownictwo dla potrzeb wszystkich pokoleń. Obu tematów dotyczyło kilka wystaw i liczne referaty przedstawione podczas forów i kongresów, między innymi podczas kongresu „Budownictwo dla przyszłości – zrównoważone, energooszczędne i innowacyjne” zorganizowanego przez Federalne Ministerstwo Budownictwa jak również podczas imprez „Budynki przyszłości” Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Absolutną atrakcją był dom solarny Wyższej Szkoły w Rosenheim, który zdobył drugie miejsce w konkursie Solar Decathlon w Madrycie i na targach BAU po raz pierwszy został zaprezentowany szerokiej publiczności.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły trzy fora targów BAU. Najwięcej uczestników zgromadziło szczególnie forum „Budownictwo przyszłości“, podczas którego działający na skalę międzynarodową architekci, tacy jak sir Peter Cook jak również Françoise Hélène Jourda przedstawili swoje plany i projekty. Wszystkie miejsca były zajęte również podczas forum MakroArchitektury, które dotyczyło współpracy między architekturą i przemysłem, a także badań przyszłościowych w architekturze. Forum „Inteligentne budownictwo” przerzuciło pomost pomiędzy modernizacją i renowacją budynków oraz realizacją nowoczesnych budynków high-tech, takich jak domy pasywne czy też domy plus energetyczne. Federalne Ministerstwo Budownictwa przedstawiło odpowiednie projekty, między innymi swoją inicjatywę badawczą „Budownictwo przyszłości”.

Podczas imprezy towarzyszącej targom BAU ponownie przyznano liczne nagrody, w tym renomowane nagrody za architekturę „Estetyka i konstrukcja” we współpracy z czasopismem fachowym „DETAL” oraz nagrodę 1:1 „Pierwszy dom” w kooperacji z czasopismem „Bauwelt”. Poza tym przyznano:
• nagrodę „Budujemy z wykorzystaniem technologii informatycznej – zawody budowlane z przyszłością“
• nagrodę dla produktów innowacyjnych
• nagrodę za innowacje „Architektura i budownictwo“
• Oscara dla marketu budowlanego.

Ponadto na targach BAU 2011 ogłoszono ArchiWorld Academy – nowy konkurs, który realizują targi BAU we współpracy z portalem online Archi-Europe. Konkurs będzie trwał ponad dwa lata i przeznaczony jest dla studentów architektury z całego świata. Jury tworzy 12 czołowych międzynarodowych architektów. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na targach BAU 2013. Zostaną oni przyjęci na staż do biur wybitnych architektów!

Prawdziwym hitem wśród publiczności okazała się „Długa noc architektury“, która po raz pierwszy została zorganizowana w ramach targów BAU i w której oprócz wystawców i odwiedzających targi BAU mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Wielu z nich zwiedziło ponad 30 budynków na terenie Monachium, które w piątek wieczorem otworzyły swoje podwoje dla odwiedzających, prezentując ciekawą architekturę. Autobusy wahadłowe, z których można było korzystać bezpłatnie, kursowały pomiędzy budynkami w godzinach od 19 do 24.

20. edycja targów BAU odbędzie się w dniach od 14 do 19 stycznia 2013 r. na Nowych Terenach Targowych w Monachium. www.bau-muenchen.com