W ogrzewaniach płaszczyznowych poczucie komfortu cieplnego jest odczuwalne przy temperaturze nawet o 2-3 st. C niższej niż w przypadku ogrzewania tradycyjnego. Pociąga to za sobą znaczące zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji grzewczej bowiem obniżenie temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu o 1 st. C to oszczędność ok. 6% energii cieplnej.

Tanie grzanie - system Tweetop
W ofercie Tweetop znajdują się 4 systemy ogrzewań płaszczyznowych do różnych zastosowań:
Tweetop
Tweetop Floor - stosujemy wszędzie tam, gdzie możliwe jest ułożenie 3-7 cm styropianu wraz z układem rur i następnie wylanie 5-7 cm jastrychu. Najczęściej są to nowe budynki mieszkalne, biurowe lub użyteczności publicznej, w tym sakralne;

Tweetop Industrial - stosujemy w obiektach przemysłowych takich jak hale produkcyjne lub magazynowe, gdzie konieczne jest użycie wielkośrednicowych rozdzielaczy i rur średnic 20 i 25 mm;

Tweetop Renova - stosujemy wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest dociążenie stropu dodatkową wylewką jastrychową, a chcielibyśmy móc cieszyć się komfortem cieplnym jaki daje ogrzewanie podłogowe;

Tweetop Wall - stosujemy jako alternatywę lub dodatek do ogrzewania podłogowego, a więc tam gdzie wydajność ogrzewania podłogowego jest zbyt mała w stosunku do potrzeb lub z różnych przyczyn nie jest możliwe wylanie 5-7 cm.

Więcej na: www.tweetop.pl