Tabela właściwości olejów opałowych EL, S, SA.

Parametry Olej EL Olej S Olej SA
wymagane typowo wymagane typowo wymagane typowo
Gęstość przy 15°C g/ml ≤ 0,860 0,84 - 0,85 określa dostawca ok. 0,99 określa dostawca ok. 0,98
Punkt zapłonu °C > 55 60 - 90 ≤ 80 90 - 180 ≤ 80 90 - 180
Lepkość kinematyczna przy 20°C przy 50°C przy 100°C przy 130°m²/s ≤ 6,0 - - - 4,5 - 6 - - - - ≤ 570 ≤ 50 ≤ 20 - 200 - 570 25 - 50 11 - 20 - ≤ 570 ≤ 50 ≤ 20 - 200 - 570 25 - 50 11 - 20
Destylacja objetość odparowana łącznie do 250°C do 350°C %obj. < 65 ≥ 85 ok. 40 ok. 95 - - - - - - - -
Punkt zmętnienia °C ≤ - 6 ok. - 10 przy ponad 40°C podaje dostawca 25 - 35 przy ponad 40°C podaje dostawca 25 - 35
Pozostałość po koksowaniu % m ≤ 0,1 ok. 0,05 ≤ 17 9 - 17 ≤ 17 9 - 17
Zawartość siarki % m ≤ 0,20 0,16 - 0,20 ≤ 2,8 ok. 2,5 ≤ 1,0 0,8 - 1,0
Zawartość wody % m ≤ 0,05 śladowa ≤ 0,5 ok. 0,1 ≤ 0,5 ok. 0,1
Osad po sedymentacji % m ≤ 0,05 śladowa ≤ 0,5 ok. 0,1 ≤ 0,5 ok. 0,1
Wartość opałowa MJ/kg ≥ 42 ok. 42,8 ≥ 39,5 ok. 40,3 ≥ 39,5 ok. 41,0
Pozostałość po spopieleniu % m ≤ 0,01 śladowa ≤ 0,15 ok. 0,04 ≤ 0,06 ok. 0,02