Zwracamy się do Państwa jako do producentów i wykonawców wyrobów z dziedziny techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej w następującej sprawie. Nowe zasady centralizacji szkół zawodowych powodują, że Zespół Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy (w którym mieści się siedziba bydgoskiego oddziału PKTSGGiK) stanie się jedynym w naszym regionie Centrum Weryfikacji Kwalifikacji specjalności „monter instalacji sanitarnych”. W związku z powyższym zamierzamy wraz z Zespołem Szkół Budowlanych kontynuować rozbudowę Regionalnego Centrum Szkolenia Instalatorów, którego realizację w pierwszym etapie zawdzięczamy w znacznej mierze instalacyjnym firmom sponsorskim z naszego regionu.

Uzyskanie kwalifikacji w specjalności „monter instalacji sanitarnych” będzie wymagało otrzymania pozytywnych ocen z praktycznego egzaminu na stanowiskach profilowych: wodnym, kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gazowym. Odbywać się to będzie na ścianach – panelach wykonanych w szkolnych warsztatach, na których egzaminowani będą montować osprzęt sanitarny ofiarowany przez firmy sponsorujące.

Dyrekcja ZSB zwróciła się do Korporacji i Redakcji o pośredniczenie w staraniach o wyposażenie tych stanowisk – paneli egzaminacyjnych.
Lista elementów, w które należy wyposażyć te stanowiska przekracza 150 pozycji w ok. 40 asortymentach - zwróciliśmy się więc do wielu firm produkcyjnych o sponsorowanie tego przedsięwzięcia.
Znając profil działalności Firm odwiedzających serwis www.wentylacja.com.pl bardzo prosimy o pomoc w wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych o:
• wentylator osiowy
• wentylator promieniowy
• zasuwy, mieszki kompensacyjne itp. osprzęt
• klimatyzator
• centralę wentylacyjną lub klimatyzacyjną
• inne podobne urządzenia czy akcesoria.
Wyroby te mają służyć wyłącznie do sprawdzania umiejętności montażu i demontażu nie muszą więc być jakości wyrobu handlowego.
Oczywiście na tymże panelu zostanie Państwa Firma wymieniona jako darczyńca tych elementów i taki panel będzie posiadał reklamę Waszej Firmy (o takie firmowe godło prosimy również). O tym jak do stosowania w przyszłości takiego wyrobu lub rozwiązania technicznego przywiązywać będzie egzaminowanego ta sytuacja, nie musimy Państwa przekonywać.
Oczywiście ZSB wystawi niezbędne dokumenty, potwierdzające przyjęcie darowizny, które umożliwią dokonanie stosownych odpisów podatkowych.
Działania nasze spopularyzowane są w „Instalatorze Polskim” oraz na stronach wentylacji online zarówno na etapie wstępnym robót, jak i później, gdy będziemy mieli przyjemność ujawnić wszystkich naszych sponsorów.
Aktualnie w Centrum zamontowane są:
- zakupione za środki szkoły - wykonane podłączenie do kanalizacji ogólnospławnej, piony, wykopy, gretingi, muszla;
- otrzymane od sponsorów - 4 grzejniki z VNH Wałcz, 4 zawory termostatyczne od HERZ-a.

Przygotowane do wbudowania są:
- kocioł dwufunkcyjny od BERETTY, 2 stelaże z automatyką do muszli i pisuaru od GEBERITA, podgrzewacz od VAILLANTA.

Urządzenia te nie są tylko atrapą. Wszystkie z nich podłączone są do instalacji i pracują. Mają również pracować po zamontowaniu ich przez egzaminowanego.
Wykonanie wszystkich robót ZSB przewiduje do września b.r. otwarcie Centrum Egzaminacyjnego odbędzie się po intensywnej kampanii reklamowej w prasie lokalnej i branżowej oraz z udziałem telewizji regionalnej.
Jesteśmy otwarci na wszelkie inne propozycje z Państwa strony w przedmiocie naszej prośby.
Prezes Zarządu Okręgowego PKTSGGiK w Bydgoszczy mgr Jerzy NAGÓRSKI
Redaktor Portalu www.wentylacja.com.pl inż. Aldona Rybka


KONTAKT:
POLSKA KORPORACJA TECHNIKI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ i KLIMATYZACJI
ODDDZIAŁ OKRĘGOWY
Regionalne Centrum Szkolenia Instalatorów
85-095 BYDGOSZCZ, ul. Pestalozziego 18
tel. (052) 340 17 57
internet: sggik.bydnet.pl
e-mail: ccorn@bydnet.com.pl
lub REDAKCJA wentylacji online e-mail: redakcja@wentylacja.com.pl
tel. (052) 373 76 58