Data rozpoczęcia
2011-04-13
Data zakończenia
2011-04-13
Miejsce
Ożarów Mazowiecki

Przed sezonem instalacyjnym zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne doszkolenie z zakresu wentylacji i klimatyzacji. W trakcie szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę, poznają nowości oraz dowiedzą się o aktualnej polityce cenowej.

Program szkolenia:

Prezentacja ogólna Centrum Klima S.A. 8.00 - 8.15
System kanałów okrągłych oraz osprzęt wentylacyjny
Prezentacja systemu, charakterystyka produktów podstawowych, zalety i wady systemu, przepustnice, czerpnie/wyrzutnie 8.15 - 9.00
Nawiewniki, zawory anemostaty
Prezentacja oferty, omówienie zalet technicznych poszczególnych produktów, możliwości zastosowań 9.00 - 9.30
Klimatyzatory i materiały montażowe
Prezentacja oferty, omówienie zalet i wad poszczególnych typów klimatyzatorów, prezentacja oferty materiałów montażowych i omówienie sposobów wykorzystania 9.30 - 10.00
Przerwa na kawę 10.00 - 10.15
Centrale wentylacyjne VENTAL SYSTEM
Sposoby odzysku ciepła, zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych VENTAL SYSTEM, automatyka sterująca, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją 10.15 - 12.00
Prezentacja zaplecza Centrum Klima
Fizyczna prezentacja zaplecza firmy: część biurowa, hale produkcyjne oraz park maszynowy, prezentacja technologii produkcji, itp. 12.00 - 12.30
Przerwa na lunch 12.30 - 13.30

Firmy dystrybuowane przez Centrum Klima:
13.30 - 16.00 Prezentacje firm
Każda firma: 30 min. prezentacji

Venture Industries,
Rosenberg,
Mercor,
Rockwool,
Euroheat.

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.centrumklima.pl/pl,szkolenia,akademia-centrum-klima.html
Źródło: ''